Đang thực hiện

Top banner
VIỆN VĂN HÓA


Viện trưởng
TS. Nguyễn Thị Phương Lan
Email: lanvvh@gmail.com
lanntp@huc.edu.vn

 
 

 
Phó Viện trưởng
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Email: tuanhp@gmail.com
tuanana@huc.edu.vn
 

I. Giới thiệu chung
 
  • Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển qua những mốc thời gian quan trọng:
Viện Văn hóa tiền thân là Viện Nghệ thuật, được thành lập từ năm 1970 theo Nghị định số 185-CP ngày 3/10/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, Viện đã nhiều lần thay đổi tên gọi và cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu lý luận và lịch sử nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa (1978), Viện Văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin (1981), Viện Văn hóa trực thuộc Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (1988). Đến năm 1995, theo Nghị định số 132/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1800-TCQĐ của Bộ Văn hóa - Thông tin, Viện Văn hóa trở thành một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn hóa đã có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, được Bộ, ngành và các chuyên gia ghi nhận, đánh giá cao.

Hiện nay, Viện Văn hóa là cơ quan nghiên cứu các vấn đề về văn hoá nói chung, những vấn đề cơ bản về lý luận và lịch sử văn hoá Việt Nam, các hiện tượng và quy luật phát triển văn hoá Việt Nam và thế giới; tham mưu cho Ban Giám hiệu trường Đại học Văn hóa Hà Nội về định hướng phát triển và các hướng nghiên cứu khoa học của nhà trường; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện và hoạt động của tạp chí Nghiên cứu Văn hóa.
  • Thành tựu tiêu biểu:
Với những thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Viện Văn hóa đã được Nhà nước công nhận và khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng nhì (2005), Huân chương Lao động Hạng ba (2000); được Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Bằng khen (2002, 2003, 2004); cán bộ Viện được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba (2004), Bằng khen của Bộ; nhiều cá nhân đạt huy chương, kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Trường, cấp Bộ.

Một số công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ Viện được tặng các giải thưởng như: Giải B, Giải 3 của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Giải C của Hiệp hội Văn học nghệ thuật Việt Nam…
  • Định hướng phát triển:
+ Trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu về văn hóa trong Bộ và trong cả nước, là cơ sở tin cậy cho Nhà nước và doanh nghiệp, cơ quan địa phương trong và ngoài nước đặt hàng các dự án, đề tài khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình.

+ Cung cấp sản phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của trường Đại học Văn hóa nói riêng, của ngành văn hóa và nhu cầu của xã hội nói chung.

+ Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học cấp trường trở lên.

+ Là đầu mối xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Văn hóa Hà Nội; nghiên cứu dự báo nhu cầu của xã hội về các ngành đào tạo và nguồn nhân lực thuộc trường.

+ Tổ chức biên tập, trị sự và xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội theo định kỳ và các số chuyên khảo đặc biệt.

 II. Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng


Tham mưu cho Ban Giám hiệu về định hướng phát triển Nhà trường và các hướng nghiên cứu khoa học của Nhà trường; tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện và hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu văn hoá.

2. Nhiệm vụ

Công tác tổ chức bộ máy

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Viện;
- Xây dựng, quản lý, đánh giá hoạt động của viên chức, người lao động trong Viện;

Công tác nghiên cứu khoa học:

- Xác định hướng nghiên cứu khoa học của Trường trong từng giai đoạn;
- Chủ trì xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu của Trường;
- Đề xuất hướng nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu hàng năm của viên chức, người lao động trong Viện;
- Khai thác các đề tài nghiên cứu khoa học ngoài Trường;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường trở lên;
- Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ khoa học công nghệ.

Công tác xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển Trường:

- Nghiên cứu dự báo nhu cầu của xã hội về các ngành đào tạo và nguồn nhân lực thuộc Trường;
- Là đầu mối xây dựng chiến lược phát triển Trường;
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện từng năm và từng giai đoạn.

Công tác Tạp chí:

- Lập kế hoạch xuất bản Tạp chí hàng năm;
- Đề xuất nội dung và hình thức các số Tạp chí;
- Tổ chức biên tập, trị sự và xuất bản Tạp chí theo định kỳ và các số chuyên khảo đặc biệt.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.


III. Hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế
  • Những nét chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học:
* Các hướng nghiên cứu chính

+ Các vấn đề lý luận văn hóa: chính sách văn hóa, lý thuyết văn hóa…
+ Văn hóa truyền thống: lễ hội, làng nghề, tín ngưỡng, tôn giáo…
+ Văn hóa đương đại: xã hội học văn hóa, biến đổi văn hóa, du lịch, xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, văn hóa gia đình…
 
* Các đề tài, dự án tiêu biểu đã/ đang thực hiện: gồm: công tác xuất bản sách, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo cấp Quốc gia, công bố các bài viết trên các tạp chí uy tín…
Trong đó, công tác xuất bản sách của Viện bắt đầu từ năm 1975 đến nay và đã xuất bản được hơn 200 đầu sách, một số cuốn tiêu biểu như:
 
-Xã hội học văn hóa, Đoàn Văn Chúc, 1997.
-Văn hóa dân tộc Mông Hà Giang, Trường Lưu – Hoàng Đình Quý, 1996.
-Những tương đồng giữa các lễ hội Đông Nam Á, Trần Bình Minh, 2000.
-Tiếp cận văn hóa người cao tuổi, Nguyễn Thị Phương Lan, 2001.
-Xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa ở thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, Nguyễn Viết Chức, 2001.
-Truyền thống nghệ thuật Việt Nam và sự phát triển của nó, Lâm Tô Lộc, 2001.
-Văn hóa vì sự phát triển xã hội, Lê Như Hoa, 2002.
-Tìm hiểu nét đẹp Thiên chúa giáo, Hà Huy Tú, 2002.
-Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc – Thành tựu và kinh nghiệm, Đỗ Thị Minh Thúy, 2004.
-Môi trường văn hóa với việc xây dựng lối sống con người Việt Nam, Nguyễn Hồng Hà, 2005.
-Quản lý thị trường sản phẩm văn hóa ở Việt Nam trong cơ chế thị trường, Phạm Thị Thanh Tâm, 2010.
-Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn, Nguyễn Thị Bảy, Trần Quốc Vượng, 2010.
-Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, Đinh Thị Vân Chi, 2015.
 
Một số công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ tiêu biểu như:

-Tiêu dùng văn hoá (Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Như Hoa) 2000 – 2002.
-Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống tuổi vị thành niên trong nhà trường (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Phượng) 1999 – 2002.
-Những biến động trong tín ngưỡng dân gian Hà Nội trong đời sống văn hoá đô thị hiện nay (Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Minh Thuý) 2000 – 2004.
-Xây dựng một số mô hình hoạt động văn hoá nhằm đáp ứng nhu cầu văn hoá trong hai ngày nghỉ cuối tuần của cán bộ công chức và người lao động (Chủ nhiệm: NCV. Trần Bình Minh) 2003 – 2005.
-Văn hoá gia đình với việc giáo dục trẻ em (Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Như Hoa) 2004 – 2006.
-Xây dựng lối sống thanh niên dưới tác động của toàn cầu hoá và kinh tế thị trường (Chủ nhiêm: NCV. Nguyễn Thị Đức) 2004 – 2006.
-Thị trường văn hóa giải trí với sự hình thành nhân cách trẻ em hiện nay ở Việt Nam (Chủ nhiệm: NCV. Nguyễn Thị Đức).
 
 
Một số Hội thảo cấp Quốc gia được giới chuyên môn đánh giá cao như:

-Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, Tiền Giang, 2014
-Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, Đồng Mô – Sơn Tây, 2015.
-Quản lý hoạt động du lịch tâm linh trong bối cảnh hiện nay, Bắc Ninh, 2015.
-Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực vùng núi phía Bắc, Sơn La, 2016.
-Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông, 2016.
-Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và miền Đông Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đồng Nai, 2017.
 
Ngoài ra, chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, Viện đã công bố gần 40 bài viết trên các tạp chí nghiên cứu khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các công tác như triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, cấp trường, tham gia viết bài cho các Hội thảo khoa học… là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Viện.
  • Những nét chính trong hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế:
Viện thường xuyên có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch các địa phương cũng như một số cơ quan khác trong việc tổ chức các Hội thảo khoa học, tiêu biểu như: Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang, Sơn La, Đắk Nông, Đồng Nai…; Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam…

Ngoài ra, các tạp chí nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu khác trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và một số khoa tại các trường đại học cũng là đối tác thân thiết trong các hoạt động khoa học của Viện, như: tạp chí Văn hóa nghệ thuật, tạp chí Cộng sản, tạp chí Du lịch, tạp chí Làng Việt…; Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các Viện thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện Dân tộc học, Viện Xã hội học, Viện Gia đình và giới, Viện Văn hóa…); Viện nghiên cứu quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); khoa Nhân học (trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)…
 
IV. Cơ cấu tổ chức

- Viện trưởng
- Phó Viện trưởng
- Các bộ phận:   + Ban Lý luận văn hóa
                        + Ban Văn hóa truyền thống
                        + Ban Văn hóa đương đại

V.  Thông tin liên hệ

- Trụ sở: tầng 2, Nhà N – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
- Điện thoại: 
- Email:  
Hình ảnh một số hoạt động của Viện Văn hóa
 


Tập thể cán bộ Viện Văn hóa chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo khoa học tổ chức ở Đồng NaiHội thảo khoa học Xây dựng nông thôn mới tại Tây Nguyên.Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới cho Chi bộ Viện Văn hóa là một trong những nội dung
rất được quan tâm trong quá trình phát triển nguồn nhân lực của Viện

Tham gia công tác đoàn thể, thể dục thể thao cùng các đơn vị khác trong Nhà trường.


 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Lượt truy cập: 1.629.117