Đang thực hiện

Top banner
TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN


          
         Giám đốc: ThS. NGUYỄN BÍCH NGÂN
Tel: 024- 38511971 Máy lẻ: 160 
Mob: 0934431616
 
Phó giám đốc: HÀ THỊ BÍCH THỦY
Tel: 024- 38511971 máy lẻ: 161
 Mob: 0983481528
 
 *Quá trình thành lập và phát triển

Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1960, là cơ sở vật chất trọng yếu của nhà trường, là giảng đường thứ 2 trong phương pháp học tập mới: Tự học gắn liền với thư viện.
Theo quyết định thành lập số 1412 QĐ/VHTT ngày 22 tháng 7 năm 1998 của Bộ Văn hoá- Thông tin, Thư viện trường đã tách khỏi phòng Khoa học, trở thành Trung tâm thông tin thư viện, đánh dấu sự trưởng thành và mở ra khả năng phát triển của thư viện, phục vụ cho sự nghiệp đào tạo của Nhà trường.

* Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ viên chức của Trung tâm gồm 13 người. 100% cán bộ có trình độ cử nhân trở lên (chuyên môn nghiệp vụ về thông tin thư viện, tin học), trong đó có 06 thạc sĩ khoa học thư viện.
Công chức viên chức của Trung tâm thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học bằng nhiều hình thức khác nhau.
Là một đơn vị công đoàn cơ sở với 13 công đoàn viên, trong đó có 04 đảng viên.


BAN GIÁM ĐỐC
 
1. Giám đốc Trung tâm:  Phụ trách chung và chỉ đạo các mặt hoạt động của Trung tâm
2.  Phó Giám đốc:  Phụ trách chuyên môn- nghiệp vụ

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Nghiệp vụ
2. Phòng Bổ sung
3. Phòng đọc 1
4. Phòng đọc 2
5. Phòng Mượn: mượn về nhà
6. Phòng Thư viện điện tử: tra cứu tài liệu trên Opac và truy cập Internet
7. Phòng Thư viện Thực hành
8. Phòng Bán sách giáo trình

* Cơ sở vật chất.
+ Diện tích sử dụng: (3 tầng, 8 phòng ban)
+ Vốn tài liệu:  Sách tham khảo, giáo trình, khóa luận, luận văn, luận án, báo- tạp chí, CSDL, đĩa CD.
+ Trang thiết bị:   Máy tính, máy in, máy photocopy, cổng từ, điều hòa
                            Tủ, bàn ghế, giá sách, quạt trần,…  

*. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm TT- TV trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập với chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Cụ thể: 

* Chức năng: 

Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ Thông tin, Thư viện phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của viên chức, người lao động và người học trong Trường;

* Nhiệm vụ:

      - Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm Thông tin, Thư viện.
      - Xây dựng, phát triển và quản trị nguồn lực thông tin tại thư viện.
      - Tổ chức thông tin và tạo lập các sản phẩm thông tin.
      - Tổ chức các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.
      - Tổ chức quản lý hoạt động của Thư viện thực hành.
      - Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các hoạt động thông tin - thư viện.
      - Liên kết và chia sẻ nguồn lực thông tin với các thư viện trường Đại học, thư viện công cộng trong và ngoài nước.
      - Tiến hành thanh lý các tài liệu theo quy định.
      - Quản lý nhân sự, đề xuất kế hoạch phát triển đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

*. Các hoạt động tiêu biểu

- Công tác chuyên môn:

+ Bổ sung: Bổ sung kịp thời tài liệu, giáo trình phục vụ nhiệm vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Thu nhận đề tài khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn cao học, luận án tiến sĩ của cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên Nhà trường.
+ Xử lý kỹ thuật:  Cỏc tài liệu bổ sung về được xử lý nhanh chóng, kịp thời đưa ra phục vụ bạn đọc tại các phũng Đọc, Mượn.
+ Phục vụ bạn đọc. Phục vụ bạn đọc và làm thêm giờ vào buổi tối, ngày thứ 7 hàng tuần
+ Bảo quản. Bảo quản tài liệu và bảo trì máy tính của Trung tâm.
                     Làm tốt công tác vệ sinh, hút bụi kho sách, chống mối mọt thường xuyên.
+ Hướng dẫn nghiệp vụ. Hướng dẫn sinh viên khoa Thư viện- Thông tin thực tập năm thứ 3, năm thứ 4.
+ Công việc khác.
       Làm thủ tục thẻ mã vạch cho sinh viên hệ Chính qui, Cao đẳng và học viên Cao học.
       Thanh toán cho sinh viên nộp ký gửi và thanh toán tài sản cho sinh viên tốt nghiệp ra trường.

- Công tác Đảng: Chi bộ Trung tâm luôn phối hợp cùng BCH Công đoàn bộ phận triển khai phát động các phong trào thi đua nhằm xây dựng, phát triển đơn vị. Các đảng viên tích cực tham gia công tác đoàn thể, các đợt sinh hoạt chính trị do Nhà trường, đơn vị tổ chức.  

- Công tác đoàn thể:  Tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động đoàn thể do Nhà trường tổ chức.

Ban lãnh đạo
 
 1.  
Họ và tên Học hàm/học vị Chức danh
 •  
Điện thoại
 1.  
Điện thoại
cá nhân
 1.  
Nguyễn Bích Ngân Thạc sĩ Giám đốc
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
Hà Thị Bích Thủy Cử nhân Phó GĐ
 •  
 1.  
 1.  

Đội ngũ cán bộ

 
TT Họ tên Chức danh Email
1 Nguyễn Bích Ngân Giám đốc ngannb@huc.edu.vn
2 Hà Thị Bích Thủy Phó GĐ thuyhtb@huc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Tùng TVV tungnt@huc.edu.vn
4 Phạm Thị Thanh Huyền TVV huyenptt@huc.edu.vn
5 Trần Thị Hoài TVV hoaitt@huc.edu.vn
6 Nguyễn Ngọc Thúy TVV thuynn@huc.edu.vn
7 Trần Thị Thu TVV thutt@huc.edu.vn
8 Nguyễn Thị Phượng TVV phuongnt@huc.edu.vn
9 Lê Thị Hồng TVV honglt@huc.edu.vn
10 Nguyễn Thị Hải TVV haint@huc.edu.vn
11 Nguyễn Thị Phương Thảo TVV thaontp@huc.edu.vn
12 Hoàng Thị Chi Mai TVV maihtc@huc.edu.vn
13 Lê Thụ Trang TVV tranglt@huc.edu.vn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  Giám đốc 38511971/160
Email: trungtamthongtinthuvien@huc.edu.vn

 

 
                          
 Tập thể cán bộ Trung tâm Thông tin thư viện 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 20
Lượt truy cập: 1.629.113