Đang thực hiện

Top banner
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Phó Trưởng ban: Hoàng Văn Hiếu
Tel: 04-38511971 máy lẻ: 164
Moble: 0904281683
Email: hieuhv@huc.edu.vn
Email VP: kytucxa@huc.edu.vn

 
1. Lịch sử hình thành
Ban quản lý ký túc xá sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1991, đến ngày 18/08/2004 được sáp nhập thêm Ban quản lý sinh viên Lào và Bộ phận quản lý ký túc xá Viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn – Báo chí) thành Ban quản lý ký túc xá sinh viên do Hiệu trưởng Đại học Văn hóa ký quyết định.
2. Chức năng
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức và quản lý sinh viên ở nội trú trong ký túc xá. Quản lý sinh viên Việt Nam và nước ngoài trong ký túc xá theo quy định của trường.
3. Nhiệm vụ:
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong ký túc xá; bảo đảm trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường trong ký túc xá. Tiếp nhận sinh viên đúng đối tượng vào ký túc xá, bố trí chỗ ở hợp lý. Lập hồ sơ và quản lý sinh viên nội trú. Quản lý hộ khẩu sinh viên nội trú. Giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên nội trú. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên và phòng chống các tệ nạn xã hội trong ký túc xá.
4. Cơ cấu tổ chức
- Hiện nay Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên có tổng số 10 cán bộ, nhân viên trong đó có 03 nam và 07 nữ. Lãnh đạo quản lý đơn vị có 01 Trưởng ban và 01 Phó trưởng Ban. Trình độ chuyên môn, có 02 cán bộ trình độ thạc sĩ, 06 cán bộ trình độ đại học và 02 cán bộ trình độ trung cấp.

                                        
                                                            Tập thể cán bộ Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên
5. Thành tựu đã đạt được:

 
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2006 Bằng khen Quyết định số 394/QĐ-BVHTT ngày 23/02/2007; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin
2007 Bằng khen Quyết định số 1466/QĐ-BVHTTDL ngày 19/11/2007; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2008 Bằng khen Quyết định số 4916/QĐ-BVHTTDL ngày 24/11/2008; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2010 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 4312/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2010; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2011 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 3679/QĐ-BVHTTDL ngày 09/11/2011; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2012 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 4617/QĐ-BVHTTDL ngày 22/11/2012; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.175.900