PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCTrưởng Phòng

TS. Lê Thu Hà

Tel: 04- 38511971 máy lẻ: 118

Mobi: 098.316.1299
Email: haltt@huc.edu.vn

Email VP: saudaihoc@huc.edu.vn


Phó trưởng Phòng

ThS. Nông Anh Nga

Tel: 04- 38511971 máy lẻ: 115

Mobi: 090.410.7369SƠ LƯỢC VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐƠN VỊ

Ngày thành lập đơn vị: 22 tháng 07 năm 1991.

Quyết định thành lập: Quyết định số 1191/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin.

MỤC TIÊU CỦA ĐƠN VỊ

Đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Văn hoá học, Thư viện học và Quản lý văn hóa.

Đào tạo trình độ Tiến s chuyên ngành Văn hoá hc và Khoa hc Thư vin.

Đáp ứng nhu cu đội ngũ cán b văn hoá có trình độ cao cho đất nước

NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Thông tin - Thư viện

Thời gian đào tạo: 3 năm, mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 2 tháng.

Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học Thư viện

Quy mô đào tạo một số năm gần đây:

·         Năm học 2003-2004: Tổng số: 82 học viên

·         Năm học 2004-2005: Tổng số: 88 học viên

·         Năm học 2005-2006: Tổng số: 98 học viên

·         Năm học 2006-2007: Tổng số: 93 học viên

·         Năm học 2007-2008: Tổng số: 94 học viên

Ngành Văn hoá học

Thời gian đào tạo: 3 năm, mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 2 tháng.

Bằng cấp: Thạc sĩ Văn hóa học

Quy mô đào tạo một số năm gần đây:

·         Năm học 2003-2004: Tổng số: 132 học viên

·         Năm học 2004-2005: Tổng số: 143 học viên

·         Năm học 2005-2006: Tổng số: 145 học viên

·         Năm học 2006-2007: Tổng số: 179 học viên

·         Năm học 2007-2008: Tổng số: 171 học viên

Ngành Quản lý văn hóa

Thời gian đào tạo: 3 năm, mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ tập trung 2 tháng.

Bằng cấp: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

     ● Bắt đầu đào tạo từ năm 2005.

     ● Năm học 2007-2008: Tổng s 52 hc viên

 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ

Công tác đào tạo:

·         Đã đào tạo 10 khoá trong đó có 295 thạc sĩ Văn hoá học, 195 thạc sĩ Khoa học Thư viện.

·        Đang đào tạo 276 học viên thuộc hai chuyên ngành trên và 52 học viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Công tác nghiên cứu khoa học:

·         Đề tài tốt nghiệp của học viên là những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị.

·         Các học viên thường xuyên thực hiện những chương trình nghiên cứu khảo sát thực tế.

Công tác hợp tác đào tạo:

·         Phòng thường xuyên hợp tác với các trường đại học, các học viện, các viện nghiên cứu có liên quan tới đào tạo Sau đại học trong lĩnh vực văn hoá.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

            Phát trin quy mô đào tạo: Mở thêm mã s đào tạo Thạc sỹ các chuyên ngành Bảo tàng học, Văn hoá Du lịch

            Nâng cao chất lượng đào tạo: Đáp ứng nhu cầu v đội ngũ cán b văn hoá có trình độ cao ca đất nước

            Tăng cường hp tác đào tạo: Phòng Sau đại học tích cực hp tác vi các cơ s đào tạo ngoài nước.

Loading
Tuyển sinh 2016 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 635
Lượt truy cập : 34691425
BẢO VỆ GẤU
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email: daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn