Đang thực hiện

Top banner
Văn bản của trường
Bổ sung lý lịch cán bộ
Bổ sung lý lịch cán bộ  
Quy chế thi đua, khen thưởng
Quy chế thi đua, khen thưởng
Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ
Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ
Mẫu thống kê kết quả NCKH của giảng viên.
Mẫu thuyết minh, đề cương chi tiết đề tài NCKHSV
Mẫu thuyết minh, đề cương chi tiết đề tài NCKHSV
Quy định chức năng nhiệm vụ Trường Đại học văn hoá Hà Nội
Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học văn hoá Hà Nội
Đề án phát triển Trường Đại học văn hoá Hà Nội
Mẫu kê khai kết quả NCKH của giảng viên
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 2.037.915