Đang thực hiện

Top banner

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành năm 2015

Đăng ngày: 14/05/2015

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành năm 2015

                      Kính gửi:……………………………….…………………………………………...

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ năm 2015, cụ thể như sau:

1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

TT

Trình độ thạc sĩ

Trình độ tiến sĩ

1

Văn hóa học-Mã số: 60310640

Văn hóa học-Mã số: 62310640

2

Quản lý văn hóa-Mã số: 60310642

Quản lý văn hóa-Mã số: 62310642

3

Khoa học Thông tin-thư viện

Mã số: 60320203

Khoa học Thông tin-thư viện 

Mã số: 62320203

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

2.1. Đào tạo trình độ thạc sĩ:

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi được qui định tai Danh mục ngành đúng và ngành gần, bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác đối với thí sinh đăng ký dự thi ngành Quản lý văn hóa, phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Kinh nghiệm công tác chuyên môn:

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (trừ  người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên) đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với qui định tại Danh mục ngành đúng và ngành gần, dự thi vào ngành Quản lý văn hóa.

+ Có đủ sức khỏe để học tập.

+ Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Trường.

Danh mục ngành đúng và ngành gần:

TT

Các ngành tuyển sinh

Ngành đúng

Ngành gần

1

Văn hóa học

 

Văn hóa học

Văn hóa dân tộc thiểu số; Việt Nam học; Sáng tác văn học; Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm; Triết học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Văn học; Đông phương học; Quản lý văn hóa; Quản lý thể dục thể thao…

2

Quản lý văn hóa

 

Quản lý văn hóa

Văn hóa dân tộc thiểu số; Việt Nam học; Sáng tác văn học; Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm; Triết học; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Văn học; Đông phương học; Văn hóa học; Quản lý thể dục thể thao…

3

Khoa học Thông tin-thư viện

 

Thông tin học;

 Khoa học thư viện

Lưu trữ học

2.2. Đào tạo trình độ tiến sĩ:

2.2.1. Hệ 3 năm:

- Thí sinh có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

- Thí sinh có bằng thạc sĩ ngành gần với các ngành đăng ký dự tuyển được qui định tại Danh mục ngành đúng và ngành gần và thí sinh có bằng thạc sĩ ngành khác đối với trường hợp đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý văn hóa (trường hợp này yêu cầu có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi). Sau khi trúng tuyển thí sinh phải học bổ túc kiến thức theo qui định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

- Danh mục ngành đúng và ngành gần:

TT

Các ngành tuyển sinh

Ngành đúng

Ngành gần

1

Văn hóa học

 

Văn hóa học

Châu Á học; Đông phương học;  Quản lý văn hóa; Quản lý thể dục thể thao…

2

Quản lý văn hóa

 

Quản lý văn hóa

Châu Á học; Đông phương học;  Văn hóa học; Quản lý thể dục thể thao…

3

Khoa học Thông tin-thư viện

 

Khoa học

Thông tin-thư viện

Lưu trữ học

2.2.2. Hệ 4 năm:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có ít nhất 2 công trình hoặc 2 bài báo công bố trong tạp chí khoa học phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài, có ít nhất 1 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển, ưu tiên người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi (không tính thời gian công tác).

2.3. Địa điểm học: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

3.1. Đối tượng ưu tiên

 - Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

-  Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3.2. Mức ưu tiên

- Cộng 1 điểm cho 1 trong 2 môn thi (thang điểm 10).

- Cộng 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100).

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

4.1. Đào tạo trình độ thạc sĩ:

1. Đơn xin dự thi: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động (là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước; với các trường hợp là hợp đồng lao động đề nghị ghi rõ thời hạn hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác. Nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

3. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm toàn khoá (yêu cầu đem theo bản gốc để đối chiếu).

4. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác.

7. Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên).

8. 04 ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh), 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.

9. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận văn thạc sĩ).

10. Bản sao giấy khai sinh.

4.2. Đào tạo trình độ tiến sĩ:

1. Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động (là cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng của các cơ quan trong và ngoài nhà nước; với các trường hợp là hợp đồng lao động đề nghị ghi rõ thời hạn hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn).

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác, nếu là thí sinh tự do thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ sau (yêu cầu mang theo bản gốc để đối chiếu):

- Bằng đại học và bảng điểm toàn khoá.

- Bằng thạc sĩ và bảng điểm toàn khoá.

4.  Yêu cầu ngoại ngữ:

a) Các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn hai năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm:

- Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.5 do Bristish Council, IDP Ustralia và University of Cambrige cấp; TOEFL (PBT 450; 133 CBT; iBT 45), TOEIC 450 trở lên do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;

 - Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 nêu trong phụ lục III, Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ sở của nước ngoài cấp;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 theo khung Châu Âu về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp.

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

5. Bản sao công chứng giấy khai sinh.

6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

7. 04 ảnh cỡ 3 ´ 4cm mới nhất (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh); 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh.

8. Bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

9. Phiếu đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh

10. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh. Đối với các cán bộ đi học, sau khi trúng tuyển phải bổ sung thêm Quyết định cử đi học. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

11. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng dài hạn.

12. Bản sao chụp các công trình khoa học đã công bố (08 bản).

- Đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường (hoặc Viện) đã nghiệm thu: bản sao chụp các quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu.

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; sách đã in chung và in riêng; các bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành: bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn bài viết đã được in.

13. Bài luận của thí sinh về dự định nghiên cứu (08 bản), trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

14. Đề cương nghiên cứu (08 bản), gồm những nội dung sau: Tính cấp thiết của đề tài; Lịch sử nghiên cứu vấn đề; Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Bố cục của luận án; Nội dung các chương (chi tiết đến cấp độ 4, vd: 1.1.1.1).

15. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

5. HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN 

5.1.  Đào tạo trình độ thạc sĩ:

Hình thức thi tuyển: Thi tập trung tại Trường vào đầu tháng 9.

Các môn thi tuyển:

- Môn cơ bản:  Triết học Mác - Lê Nin

- Môn cơ sở:

+ Lý luận văn hóa (đối với ngành Văn hóa học và Quản lý văn hóa)

+ Thông tin học (đối với ngành  Khoa học Thông tin-thư viện)

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2;

- Các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ B1 khung Châu Âu chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận hoặc IELTS 4.5; TOEFL (PBT 450; 133 CBT; iBT 45), TOEIC 450… trở lên.

5.2.  Đào tạo trình độ tiến sĩ: Xét tuyển theo hồ sơ dự tuyển.

6. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ DỰ KIẾN THI TUYỂN:

6.1. Đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Thời gian nộp hồ sơ:  từ ngày 15/5/2015 đến 05/7/2015.

- Dự kiến ôn tập:  từ 03/8/2015  đến 29/8/2015 tại Trường.

- Dự kiến ngày thi tuyển sinh : 4/9/2015 đến 6/9/2015.

6.2. Đào tạo trình độ tiến sĩ:

- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:  từ 15/5/2015  đến ngày 17/8/2015.

- Dự kiến xét tuyển:  từ 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015.

7. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỬI THEO ĐỊA CHỈ:

Phòng Đào tạo sau đại học-Trường Đại học Văn hoá Hà Nội-418 Đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại: 04. 38511971 máy lẻ 115            Email:  saudaihoc@huc.edu.vn

Download một số giấy tờ đính kèm trong hồ sơ tại đây

1. Hồ sơ dự thi

2. Đơn đăng ký dự thi

3. Phiếu đăng ký dự thi năm 2015

4. Bản cam kết

 

 TB: Phòng Đào tạo SĐH

Amdin5

hoc mua bán đàn guitar tai tphcm công ty thiết kế web tai tphcm cong ty may áo thun đồng phục hoc phát âm tiếng anh chuan khoa học thiết kế web tphcm tphcm mua container văn phòng cu dia chi thay man hinh iphone tai tphcm thiet bi bếp công nghiệp bep nha hang dai ly ống nhựa tiền phong ong nuoc du an Căn hộ Scenic Valley ban thuoc kich duc nu chuyen thi cong phong karaoke vip
Lượt xem: 11212
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 2.044.241