Đang thực hiện

Tra cứu thông tin cán bộ
Nhập họ tên
Đơn vị
Số điện thoại/Email
Thông tin cán bộ: Trương Thị Hải Minh
Họ tên Trương Thị Hải Minh
Ngày sinh 0
Giới tính Nữ
Quê quán Hà Nội
Nơi công tác PHÒNG ĐÀO TẠO
Chức vụ Chuyên Viên
Nơi ở hiện tại Hà Nội
Điện thoại 0912820777
Email minhtth@huc.edu.vn