Đang thực hiện

  |  Register
Top banner
Test schedule
Tổ chức Kỳ thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu khóa học cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2015
Thực hiện Kế hoạch năm học, căn cứ nội dung cuộc họp ngày 03/11/2015 của Hội đồng thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu khóa học năm 2015, Nhà trường thông báo những nội dung liên quan đến kỳ thi cho sinh viên năm thứ nhất khóa 56 như sau:
Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 đối với sinh viên K52 trở về trước
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016 được ban hành kèm theo Quyết định số 437/ QĐ-ĐHVHHN ngày 25/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 đối với sinh viên K52 trở về trước như sau:
Lịch thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh cơ bản học phần 1
Lịch thi trắc nghiệm máy môn Tiếng Anh cơ bản học phần 1 và Tiếng Anh trình độ tương đương A2 HK2, năm học 2015-2016 (Thời gian thi trong tuần từ 23/5 đến 28/5/2016)
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Visitor Statistics
Online: 11
All: 597.013