Đang thực hiện

Top banner

Thư mời viết tham luận Hội thảo quốc tế: "Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học" - Đại học Belgorod - LB Nga

Đăng ngày: 26/10/2018

LIÊN BANG NGA
ĐẠI HỌC VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT BANG BELGOROD
HỘI THẢO QUỐC TẾ
“SÁNG TẠO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”
 

 
Đại học Nghệ thuật và Văn hóa bang Belgorod

Thời hạn nộp bài viết đầy đủ: ngày 30 tháng 11 năm 2018

Hội thảo nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học ngành giáo dục, chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm, tâm lý học, triết học, nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, nhưng người quan tâm khác và sinh viên.

Mục đích của hội thảo là thảo luận các vấn đề hiện đại trong nghiên cứu sáng tạo, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực sáng tạo, trao đổi thông tin liên quan, phát triển các hoạt động tổ chức nghiên cứu liên ngành về các vấn đề sáng tạo, phát triển các mối quan hệ khoa học.

Có thể bao gồm các chủ đề sau, (Có thể có các chủ đề khác có liên quan):
* Triết lý sáng tạo (lý thuyết sáng tạo).
* Tâm lý và hoạt động giảng dạy trong lĩnh vực sáng tạo.
* Đặc tính sáng tạo: phẩm chất, khả năng, cơ hội.
* Phát triển tiềm năng sáng tạo của con người trong các giai đoạn độ tuổi khác nhau.
* Đặc tính sáng tạo với tư cách là một đối tượng của hoạt động chuyên nghiệp.
* Phát triển tiềm năng nghệ thuật.

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Đức
Hình thức tham gia: từ xa

Điều kiện tham gia:
- Bài viết cần được gửi đến Ban tổ chức qua e-mail, đến địa chỉ: bgiik237@mail.ru:
- Mẫu đăng ký bài viết (Phụ lục 1);
- Trình bày văn bản của bài viết (các yêu cầu trong Phụ lục 2).
- Giới hạn bài viết: Mỗi bài viết không được quá 5 trang (bao gồm cả tóm tắt, số liệu, bảng biểu và tài liệu tham khảo).

Tiêu đề của e-mail phải được ghi là "Hội thảo"(ghi bằng tiếng anh: Conference). Tác giả sẽ nhận được một lá thư qua E-mail xác nhận rằng tất cả các thông tin cần thiết đều đã được thu thập và tất cả các tập tin đã được (Ban tổ chức) mở ra. Nếu không nhận được xác nhận này, tác giả phải cập nhật thêm dữ liệu. Sau thời hạn nộp bài viết, Ban tổ chức thông báo cho người tham gia về địa chỉ của trang web hội thảo và chương trình làm việc qua e-mail.

Xuất bản
Kết quả của hội thảo được lên kế hoạch công bố trong bộ sưu tập tài liệu điện tử và được lưu trữ trong Thư viện Khoa học Điện tử trên địa chỉ: http://elibrary.ru/defaultx.asp và trên trang web của Đại học Nghệ thuật và Văn hóa bang Belgorod trong phần "Các ấn phẩm khoa học", địa chỉ: http://bgiik.ru/pub/1.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Bà Svetlana Mamatova
e-mail: bgiik237@mail.ru

 
(Dịch Thư mời: Trương Sĩ Tâm – Viện VH)
Lượt xem: 599
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.035.997