Đang thực hiện

Top banner

Thư mời đăng ký Thuyết trình khoa học

Đăng ngày: 23/03/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 
CÂU LẠC BỘ CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ
 
 
 
 
THƯ MỜI ĐĂNG KÝ THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC
 
 
Nhằm cụ thể hóa các nội dung hoạt động khoa học thường niên, tiến đến tạo một diễn đàn học thuật sôi nổi, gần gũi và hiệu quả, Câu lạc bộ Các nhà nghiên cứu trẻ trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đăng ký thuyết trình khoa học.
 
Nội dung thuyết trình:
1) – Một phần nội dung nghiên cứu của Luận án.
2) – Sách, giáo trình hoặc một chương sách, giáo trình mà mình là tác giả, đồng tác giả.
3) – Hướng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của cá nhân gần đây.
4) – Những thu nhận tri thức từ việc đọc, dịch tiểu luận hoặc sách tham khảo tiếng nước ngoài.
5) -  Công bố tư liệu, thông tin khoa học mới và hữu ích.
 
Yêu cầu chung:
1) – Nội dung thuyết trình cần hướng đến tính liên ngành.
2) – Khuyến khích các thuyết trình gắn liền với thực tế đời sống xã hội hiện nay.
3) – Đề cao tinh thần đối thoại, phản biện, trao đổi học thuật.
4) – Thời lượng: tối đa 180 phút, trong đó 1/3 thời gian dành để thảo luận. 
 
Các bước tiến hành:
1) – Đăng ký Thuyết trình theo mẫu dưới đây.
2) – Ban điều hành CLB Các nhà nghiên cứu trẻ sẽ bình duyệt nội dung và trao đổi trực tiếp với tác giả.
3) – Tác giả thực hiện thuyết trình theo nội dung đã bình duyệt.
 
Cam kết hỗ trợ, đồng hành từ CLB Các nhà nghiên cứu trẻ:
1) - Luôn tôn trọng, lắng nghe và cố gắng thực hiện các yêu cầu khoa học của tác giả.
2) – Lựa chọn tác giả dựa trên chất lượng nội dung thuyết trình, không phụ thuộc hay căn cứ vào bất kì lí do nào khác.
3) – Hoàn thiện các công việc chuẩn bị ít nhất trước một tuần.
4) – Truyền thông, kết nối đến các cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường biết, tham dự thuyết trình.
5) – Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức thuyết trình.
 
Mẫu đăng ký Thuyết trình khoa học:
- Thông tin tác giả: Họ và tên; đơn vị; hướng nghiên cứu chính; tiểu luận/công trình đã công bố (nếu có); địa chỉ email và điện thoại.
- Tên chủ đề thuyết trình; Nội dung cơ bản (tóm tắt dưới 120 chữ).
- Thời gian (dự kiến): ngày... tháng... năm..
- Yêu cầu hỗ trợ (ghi rõ các yêu cầu CLB hỗ trợ):
 
Thông tin liên hệ:
 
Bản đăng ký Thuyết trình khoa học; các thắc mắc liên quan đến Thuyết trình khoa học của CLB Các nhà nghiên cứu trẻ xin gửi về địa chỉ email: dhvh2018@gmail.com 
Hoặc liên hệ Mai Anh Tuấn (ĐT: 0915 948 045; email: maianhtuan146@gmail.com).
 
 
T.M BAN ĐIỀU HÀNH CLB CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ
 
Mai Anh Tuấn
Lượt xem: 2790
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 23
Lượt truy cập: 1.717.245