Đang thực hiện

Top banner

Thông tin Hội thảo KH: Xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới

Đăng ngày: 26/09/2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

 

 

THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

Khu vực vùng núi phía Bắc

           

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người; Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 và hướng tới Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết (giai đoạn 2000-2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đồng tổ chức Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Hội thảo Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới Khu vực vùng núi phía Bắc. Triển lãm ảnh và Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (ngày 6-7/10/2016 tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao trách nhiệm là đơn vị trực tiếp chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan tổ chức Hội thảo.

   Thành phần Hội thảo gồm Lãnh đạo Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở Ban ngành liên quan, Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thuộc các huyện/thị của tỉnh Sơn La. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng của Bộ; Đại biểu đại diện của một số cơ quan thuộc các Ban, Bộ ngành, cơ quan Trung ương; Các Chuyên gia, Nhà khoa học, đại biểu các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Với trách nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, Trường đã chuẩn bị toàn bộ nội dung Hội thảo và triển khai các nhiệm vụ liên quan tổ chức Hội thảo. Hiện nay, Ban Tổ chức đã nhận được trên 80 bài Bài tham luận của các Nhà khoa học, Nhà quản lý văn hóa, Giảng viên, Nghiên cứu viên các Trường Đại học, các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm am hiểu lĩnh vực văn hóa cơ sở và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, am hiểu về văn hóa nông thôn thuộc các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương Khu vực vùng núi phía Bắc. Nội dung các Bài tham luận được thể hiện trên các phương diện lý luận và thực tiễn và đạt được yêu cầu thích hợp mà chủ đề Hội thảo đã đặt ra, trong đó tập trung nghiên cứu vào các nhóm nội dung:

- Lý luận và thực tiễn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới

- Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới các tỉnh Vùng núi phía Bắc

- Bảo tồn di sản văn hóa, phát triển kinh tế du lịch trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

Các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm ảnh và Hội thảo diễn ra trong 2 ngày: Ngày thứ nhất (ngày 06 tháng 10 năm 2016): Triển lãm ảnh về Đề tài Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm văn hóa tỉnh Sơn La; Ngày thứ hai (ngày 07 tháng 10 năm 2016): Tổ chức Hội thảo Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới Khu vực vùng núi phía Bắc: Buổi sáng đại biểu tập trung thảo thuận tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, buổi chiều đại biểu đi khảo sát thực tế mô hình xây dựng Nông thôn mới tại xã Chiềng Xôm thuộc Thành phố Sơn La và một số thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa tại tỉnh Sơn La./.

Ban Tổ chức đã phát hành Giấy mời tham dự Hội thảo, đồng thời Trường Đại học Văn hóa các cơ quan chức năng của Nhà trường đang hoàn thiện nội dung Hội thảo, tích cực khẩn trương chuẩn bị các điều kiện liên quan cần thiết nhằm tổ chức Hội thảo thành công và đạt hiệu quả thiết thực./.

Lượt xem: 3832
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.974.068