Đang thực hiện

Top banner

Thông báo v/v nộp đơn xin tiếp tục học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa K54 và liên thông cao đẳng lên đại học K57 và Cao đẳng K56 chậm tiến độ tốt nghiệp

Đăng ngày: 06/09/2019

Hiện nay qua rà soát số lượng sinh viên đại học hệ chính quy khóa K54 và liên thông cao đẳng lên đại học K57 và Cao đẳng K56 chậm tiến độ tốt nghiệp còn tương đối lớn, với những lý do như nợ môn, đang cải thiện điểm và nợ các chứng chỉ. Để việc quản lý và hỗ trợ những sinh viên này một cách tốt nhất, Nhà trường yêu cầu những sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp cần thực hiện một số việc như sau:
- Sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp phải viết đơn xin tiếp tục học tập và nộp đơn về bộ phận đào tạo đại học-Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (sau khi có ý kiến của giáo viên bộ môn) trước 16h00, thứ hai, ngày 9/9/2019;
- Sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp cần tiếp tục đăng ký học để đảm bảo đúng tiến độ học tập theo đúng quy chế đào tạo của Nhà trường. Trường hợp trong thời gian đăng ký học mà không đăng ký được thì cần liên hệ với cố vấn học tập để được trợ giúp kịp thời. Thời gian để sinh viên hoàn thành trả nợ môn từ ngày 10/9 đến hết ngày 16/9/2019.
Trường hợp sinh viên chậm tiến độ tốt nghiệp không có đơn xin tiếp tục học tập, Nhà trường sẽ xử lý theo quy chế đào tạo hiện hành. Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các Khoa chuyên môn, cố vấn học tập thông báo tới các sinh viên của Khoa được biết và thực hiện.
Lượt xem: 7212
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.967.586