Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017-đợt 1 (cập nhật từ thông báo ngày 29/3/2017)

Đăng ngày: 14/04/2017


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI
_________________________
 
Số: 212/TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017 (đợt 1)
_____________________________
 
 
Trong Thông báo số 65/TB-ĐHVHHN ngày 10/2/2017 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành năm 2017 (đợt 1), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã thông báo thời gian xét tuyển  nghiên cứu sinh dự kiến từ ngày 12/6/2017.  Tuy nhiên, thời gian này trùng với khoảng thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 của Trường. Cập nhật từ phiên bản thông báo ngày 29 tháng 3 năm 2017.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (đợt 1) từ  ngày 9 đến ngày 12 tháng 5 năm 2017. Các ứng viên có nhu cầu dự tuyển đề nghị nộp Hồ sơ trước ngày 8/5/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  
- Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học-Trường Đại học Văn hóa Hà Nội- 418 đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.  Điện thoại cố định: 04.38511971, máy lẻ 115. Email: saudaihoc@huc.edu.vn
- Th.S. Nông Anh Nga (phụ trách tuyển sinh), điện thoại di động: 0904107369.
Trân trọng./.
 
 
Nơi nhận:
-  Đăng trên Website:  huc.edu.vn;
- Hiệu trưởng (để b/c);
-  Lưu VT, P.QLĐTSĐH, Nga.02;
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương
Lượt xem: 1396
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.529.577