Đang thực hiện

Top banner

Thông báo V/v điều chỉnh lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018

Đăng ngày: 28/09/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
 
Số:      /TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày   28   tháng 9  năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh lịch học
“Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018
 
   
 
      Kính gửi:     - Ban Giám hiệu
- Phòng Đào tạo
- BCN các Khoa chuyên ngành
- BCH Đoàn TN - Hội SV
        Thực hiện Kế hoạch 546/KH-ĐHVHHN ngày 14/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2017 - 2018, phòng Công tác Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất trong việc tổ chức triển khai thực hiện thông báo điều chỉnh lịch học “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2017-2018 để đảm bảo cho sinh viên các lớp học bù (nghỉ Lễ quốc khánh mùng 2/9) vào thứ Bảy ngày 30/9/2017. Cụ thể như sau:
1. Thay đổi lịch học của sinh viên K56 thời gian từ ngày 28/10/2017 - 29/10/2017
- SV lớp: QLVH 16A, 16B, 16C; CĐQL 9; LTQL 6 - Khoa Quản lý Văn hóa.
- SV lớp: QLNN 3; GĐH 1 - Khoa Gia đình và Công tác xã hội.
- SV lớp: Viết báo 5 - Khoa Viết văn báo chí.
- SV lớp: BT 35, QLDS 2 - Khoa Di sản văn hóa.
- SV lớp: TTH 5; TV 47; CĐTV 9; LTTV 6 - Khoa Thông tin thư viện.
TT Ngày, tháng Thời gian Nội dung các chuyên đề
1 28/10/2017 07h30’- 11h00’ - Khai mạc
- Tình hình Kinh tế, CT, Văn hóa xã hội năm 2017
2 28/10/2017 13h00’- 17h00’ - Học tập, quán triệt Nghị quyết TW
3 29/10/2017 07h30’- 11h00’ - Tư vấn, hướng nghiệp
4 29/10/2017 13h00’- 17h00’ - Công tác SV; Đoàn Thanh niên; Hội SV
Ghi chú: Các lớp trên đổi lịch học từ ngày 30/9 - 01/10/2017 sang ngày 28/10 - 29/10/2017.
Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ về Phòng Công tác sinh viên (gặp đồng chí Hoàng Mạnh Hà. SĐT: 0989651056).
 
 
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CTSV, Hà(17)
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
  
Phạm Văn Tám
 
Lượt xem: 23711
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.031.273