Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc tổ chức chương trình chào Tân sinh viên và phát động cuộc vận động nói không với rác thải nhựa

Đăng ngày: 04/10/2019

 


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI

 Số: 586 /TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  04  tháng 10  năm 2019
 
THÔNG BÁO
 V/v Tổ chức chương trình chào Tân sinh viên và phát động
 cuộc vận động nói không với rác thải nhựa
______________________
 
Kính gửi: BCN các Khoa chuyên ngành
 
Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Chương trình chào Tân sinh viên K60 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thể hiện tài năng, xây dựng tinh thần đoàn kết của sinh viên Nhà trường. Thông qua chương trình này, Nhà trường phát động trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tưởng Chính phủ về cuộc vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa theo tinh thần Công văn số 161/LĐCP ngày 25/4/2019.

Để chương trình diễn ra thành công, đề nghị BCN các khoa đôn đốc sinh viên và thực hiện những yêu cầu sau:
  • Mỗi đơn vị lựa chọn và dàn dựng 1-2 tiết mục văn nghệ để tham dự
  • Huy động sinh viên tham dự (Đối với Tân sinh viên, huy động 100% sĩ số)
  • Phân công cán bộ, giảng viên tham dự và đôn đốc sinh viên
Thời gian tổ chức chương trình: 19h00, thứ 6, ngày 11/10/2019
Địa điểm: Sân GDTC, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Thời gian đăng ký tiết mục: 8/10/2019; Thời gian sơ duyệt: 9/10/2019
Mọi thông tin xin liên hệ về Phòng Công tác Sinh viên (gặp đ/c Hoàng Mạnh Hà. SĐT: 0989.651.056).
Trân trọng!
 
 
Nơi nhận:
- Các khoa;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.CTSV, Thắng.  15
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Đinh Công Tuấn
Lượt xem: 3744
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.040.216