Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2019 -2020 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội từ ngày 11/5/2020

Đăng ngày: 08/05/2020

(ĐH VHHN) - Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam về cơ bản được kiểm soát; để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về việc tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2019 – 2020 như sau:
  • Đối với sinh viên hệ chính quy: Tiếp tục học trực tuyến đến khi kết thúc chương trình học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (ngày 28/5/2020). Riêng các lớp học các môn nghệ thuật thực hành, sinh viên về trường học tập trung từ ngày 11/5/2020.
  • Đối với học viên hệ đào tạo ngắn hạn, vừa làm vừa học, học viên sau đại học: Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập trung từ ngày 11/5/2020.
  • Sinh viên hệ chính quy trở lại trường từ ngày 01/6/2020 để ôn tập và thi học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (Kế hoạch thi cụ thể xem thông báo của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục).
  • Dự kiến thời gian học kỳ phụ từ ngày 01/7/2020.
Lưu ý: KTX mở cửa đón sinh viên bắt đầu từ ngày 25/5/2020.
 


 
 
Lượt xem: 2984
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 5
Lượt truy cập: 1.969.427