Đang thực hiện

Top banner

Thông báo về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện

Đăng ngày: 27/08/2019

THÔNG BÁO
Về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện
___________________
Nhằm nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin thư viện, tư liệu, văn thư lưu trữ trong cả nước, Khoa Thông tin, Thư viện - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến tổ chức LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ THÔNG TIN - TƯ LIỆU -  THƯ VIỆN
1. Mục đích: Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành chuyên ngành thông tin thư viện. Sau khóa học, học viên có thể làm tốt công tác thông tin thư viện như: Bổ sung tài liệu, tổ chức kho tài liệu, xử lý tài liệu, tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại, biên soạn thư mục, tổ chức quản lý cơ quan thông tin thư viện…
2. Đối tượng: Lớp dành cho những người có nhu cầu, các cán bộ đang làm hoặc sẽ làm công tác thông tin thư viện nhưng chưa được đào tạo những kiến thức căn bản về thông tin thư viện.
3. Thời lượng: 100 tiết (có chương trình kèm theo)
4. Kinh phí: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Bao gồm học phí, tiền tài liệu và tiền khảo sát tham quan thực tế.
Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngành Thông tin - Thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Thời gian học các lớp dự kiến từ 23/9/2019 – 02/10/2019
Kính mời Quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp học trên đăng ký trước ngày 13/9/2019 bằng văn bản hoặc qua thư điện tử theo địa chỉ:
- Văn phòng Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Địa chỉ: 418 đường La Thành Hà Nội. ĐT: 0243511971 bấm máy lẻ 135 hoặc 136.
- ThS. Đinh Thúy Quỳnh. ĐT: 0984009386. Email: quynhdt@huc.edu.vn   
 
CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ SỞ
THÔNG TIN - TƯ LIỆU - THƯ VIỆN
___________
 
 
TT Tên môn học Số tiết
1 Thư viện học đại cương 5
2 Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin 10
3 Biên mục mô tả 20
4 Phân loại tài liệu 20
5 Lưu trữ thông tin 10
6 Thư mục học đại cương 5
7 Tra cứu thông tin 10
8 Dịch vụ thông tin thư viện 10
9 Tổ chức quản lý công tác thư viện 5
10 Kiểm tra đánh giá 5
  Tổng số 100


 
Khoa Thông tin, Thư viện
 
Lượt xem: 3088
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.972.766