Đang thực hiện

Top banner

Thông báo tuyển sinh đi học đại học ngành Sáng tác văn học ở nước ngoài năm 2018

Đăng ngày: 02/07/2018

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” và các văn bản liên quan;
Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-BVHTTDL ngày 4/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và cử ứng viên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án 1437;
Căn cứ Công văn số 2481/BVHTTDL-ĐT ngày 7/6/2018 về việc tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài theo Đề án 1437 năm 2018 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
01 chỉ tiêu học đại học ngành Sáng tác văn học tại Hoa Kỳ
2. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang học tập, công tác tại các cơ sở đào tạo trong nước; Lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài thuộc lĩnh vực sáng tác văn học.
3. Điều kiện dự tuyển
Ứng viên dự tuyển đào tạo ở nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi học nước ngoài, không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đáp ứng  yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài;
- Trình độ ngoại ngữ thành thạo, đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ IELTS 5.5, có giá trị trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- Được đào tạo ngành/chuyên ngành phù hợp với ngành Sáng tác văn học. Có nguyện vọng được đi học tập ở nước ngoài và cam kết trở về phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, sáng tác trong nước theo quy định; được gia đình cam kết bảo đảm và được cơ sở đào tạo cử đi đào tạo bằng văn bản (đối với học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở trong nước); được gia đình cam kết bảo đảm (đối với lưu học sinh thuộc các cơ sở đào tạo ở nước ngoài).
Các cá nhân dự tuyển cần đáp ứng điều kiện trên phải đáp ứng một trong 06 (sáu) điều kiện cụ thể sau:
- Sinh viên hệ đại học chính quy hoặc học sinh đã tốt nghiêp bậc trung cấp, cao đẳng về lĩnh vực Sáng tác văn học thuộc các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước được cử đi dự thi và đoạt giải quốc tế nhất, nhì, ba (hoặc đoạt các giải khuyến khích tại vòng chung kết các cuộc thi quốc tế của khu vực và thế giới); giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương tại các Hội thi tài năng cấp quốc gia; kết quả thi có giá trị trong 3 năm kể từ ngày đoạt giải tính đến ngày nộp hồ sơ được ghi trong Thông báo tuyển sinh;
- Sinh viên đại học hệ chính quy về lĩnh vực sáng tác văn học thuộc các trường đại học văn hóa nghệ thuật trong nước đạt kết quả rèn luyện xếp loại khá trở lên, kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên của năm học hoặc của học kỳ liền kề trước thời điểm tuyển chọn, tính đến thời điểm làm hồ sơ dự tuyển;
- Sinh viên đại học hệ chính quy ngành Sáng tác văn học đã được xét tuyển thẳng hoặc dự thi và trúng tuyển với số điểm tuyển sinh chuyên môn từ loại giỏi trở lên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm học 2017-2018 vào các trường đại học văn hóa nghệ thuật trong nước;
- Lưu học sinh đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về lĩnh vực sáng tác văn học tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài có kết quả học tập môn chuyên ngành đạt loại giỏi hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng trở về phục vụ cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, sáng tác văn học tại các đơn vị trong nước và được cơ sở đào tạo nước ngoài tiếp nhận đào tạo ở trình độ cao hơn;
4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển
4.1. Hồ sơ dự tuyển
-  Trình độ đại học: Danh mục hồ sơ chi tiết (01 bộ) theo Phụ lục 1 và các mẫu kèm theo.
Hồ sơ đựng trong túi có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu tại Phụ lục. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển sinh. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.
(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: http://huc.edu.vn).
4.2. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ dự tuyển của các đơn vị, cá nhân đề nghị gửi đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội theo thời hạn như sau:
Từ ngày 02/7/2018 - 15/8/2018
(Liên hệ Đ/c Trần Quốc Hưng 0904293388)
5. Quyền lợi và nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
5.1. Quyền lợi của người được cử đi đào tạo
- Được đơn vị đào tạo, sử dụng và quản lý tạo điều kiện, bố trí thời gian tham gia chương trình đào tạo;
- Được trả kinh phí đào tạo, phí bắt buộc khác liên quan đến khóa đào tạo (nếu có) theo thỏa thuận với cơ sở đào tạo;
- Được cấp sinh hoạt phí bảo đảm cho nhu cầu nghiên cứu và học tập; phí mua 01 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và các khoản phí khác theo quy định hiện hành;
- Được ưu tiên xem xét tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và tạo điều kiện để ứng dụng kết quả đào tạo vào công việc chuyên môn đối với ứng viên là học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo đạt kết quả tốt;
- Được tiếp nhận trở lại cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện để ứng dụng kết quả đào tạo vào công việc chuyên môn đối với cá nhân công tác tại cơ quan, đơn vị (đối với ứng viên là công chức, viên chức, sinh viên được cơ quan, đơn vị cử đi và cam kết tiếp nhận sau tốt nghiệp).
5.2. Nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo
- Tuân thủ chính sách, pháp luật của Việt Nam và nước cử đến học, quy định của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.
- Hoàn thành chương trình đào tạo đã đăng ký, trở về nước đúng hạn để thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết; Đối với các ứng viên là học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo phải trở về nước báo cáo kết quả học tập và đề nghị đơn vị cử đi xem xét bố trí công tác. Thời gian công tác ít nhất gấp 02 (hai) lần thời gian đi đào tạo đối với người tốt nghiệp đại học.
- Phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2013/NĐ-CP, Nghị định 101/2017/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan nếu tự ý không tham gia khóa đào tạo khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo; tự ý bỏ học trong thời gian được cử đi đào tạo; không thực hiện các cam kết khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài; hoặc vi phạm kỷ luật của cơ sở đào tạo dẫn đến bị chấm dứt khóa đào tạo./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Khoa Viết văn - báo chí;
- Website trường (để thông báo)
- Lưu: VT,ĐT. L.6.
HIỆU TRƯỞNG
 
 


MẪU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
PHỤ LỤC 1
Lượt xem: 726
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.568.587