Đang thực hiện

Top banner

Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đăng ngày: 10/04/2019

THÔNG BÁO
Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019
tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 
Căn cứ Quyết định số 3653/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học được ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-ĐHVHHN ngày 29/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019 như sau:
I. NGÀNH TUYỂN SINH:
Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học các ngành như sau: Quản lý văn hóa; Thông tin, Thư viện; Du lịch; Bảo tàng học.
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.
1. Đào tạo đại học
Nhà trường xét tuyển theo một trong hai cách sau:
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia hàng năm của thí sinh. Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đào tạo VLVH tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy trong năm.
          - Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (học bạ) THPT, BTVH của thí sinh. Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đào tạo VLVH tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy trong năm.
          2. Đào tạo liên thông
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học của thí sinh.
          Căn cứ chỉ tiêu được xác định trong năm, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức xét tuyển trong số thí sinh đăng ký, lấy kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
  1. Thời gian đào tạo:
STT Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo chuẩn Thời gian đào tạo tối thiểu
1 Đại học 4,5 năm 3,5 năm
2 Liên thông từ cao đẳng 2,5 năm 2,0 năm
3 Liên thông từ trung cấp 3,5 năm 3,0 năm
2. Tổ chức và quản lý đào tạo: theo tín chỉ.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội);
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia hoặc Bản sao học bạ THPT (đối với thí sinh xét tuyển Đại học VLVH);
- Bảng điểm học tập trung cấp, cao đẳng (đối với thí sinh xét tuyển liên thông VLVH);
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BTVH (đối với thí sinh xét tuyển đại học) hoặc Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH (đối với thí sinh xét tuyển liên thông)
- Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- 02 ảnh cỡ 4x6 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh) chụp trong vòng 6 tháng gần nhất;
- 02 bì thư dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển;
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
          Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển tại phòng Đào tạo, QLKH&HTQT, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
          Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển tại phòng Đào tạo, QLKH&HTQT, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội từ ngày 10/04/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.38511971, Máy lẻ: 102,103. Di động: 0902.171.666; 0912.820.777.
Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể  tham khảo tại trang tin điện tử của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội theo địa chỉ: http://www.huc.edu.vn.
 
Nơi nhận:
- Các khoa có đào tạo các ngành tuyển sinh;
- Ban quản trị website: www.huc.edu.vn;
- Lưu VT, ĐT,QLKH&HTQT, V.50
                  HIỆU TRƯỞNG
                 
                        (đã ký)
                                
 
              Phạm Thị Thu Hương
 
 
 
Lượt xem: 1024
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 11
Lượt truy cập: 1.650.873