Đang thực hiện

Top banner

Thông báo: Tổ chức lớp Tiếng Anh do giáo viên nước ngoài giảng dạy

Đăng ngày: 18/09/2016

TRƯỜNG ĐH VĂN HOÁ HÀ NỘI

PHÒNG QLKH & HTQT

_________________________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

 

   Hà Nội, ngày 16  tháng 9  năm 2016


THÔNG BÁO

V/v tổ chức lớp Tiếng Anh cho sinh viên do giáo viên nước ngoài giảng dạy

 

        Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên trong trường, Nhà trường tiếp tục tổ chức 02 lớp tiếng Anh (giao tiếp) do giáo viên nước ngoài giảng dạy, cụ thể như sau:

1. Đối tượng học:

-               Sinh viên năm I thuộc các khoa trong trường

2. Thời gian học:

     Từ 26 tháng 9 năm 2016 đến 06 tháng 01 năm 2017, trong đó:

- 01 lớp học từ 18.00 - 20.00 thứ 2 và thứ 4 hàng tuần

- 01 lớp học từ  15.00 – 17.00 thứ 2 và thứ 4 hàng tuần

3. Học phí: Miễn phí

4. Thủ tục đăng ký:

-               Địa điểm: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 2, Nhà văn hóa trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

-               Người liên lạc: Cô Chi – số đt: 0983555686

Lưu ý: Khi đến đăng ký,  sinh viên cần có giấy  xác nhận của Khoa chủ quản và ký cam kết thực hiện nghiêm túc khóa học (có mẫu). Ban tổ chức lớp sẽ khóa danh sách nếu mỗi lớp đủ 35 sinh viên.

     

 Trân trọng

  

Phòng QLKH&HTQT

 

 

 

Lượt xem: 2465
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.974.018