Đang thực hiện

Top banner

Thông báo lịch nghỉ hè và tuyển sinh năm 2019

Đăng ngày: 24/06/2019

THÔNG BÁO
LỊCH NGHỈ HÈ VÀ TUYỂN SINH NĂM 2019
 
Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Trường
 
Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè và tuyển sinh đại học năm 2019 như sau:
I. LỊCH NGHỈ HÈ
1. Đối với giảng viên
Giảng viên nghỉ hè từ 01/7 đến hết ngày 11/8/2019.
2. Đối với cán bộ khối Phòng, Viện, Trung tâm
- Cán bộ, nhân viên khối Phòng, Viện, Trung tâm nghỉ hè (thay cho chế độ nghỉ phép), từ ngày 04/7 đến hết ngày 04/8/2019.
- Các đơn vị cử cán bộ trực công tác của đơn vị trong thời gian nghỉ hè.
- Phòng Hành chính, Tổng hợp phân công Tổ Bảo vệ làm việc bình thường theo ca trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản trong suốt thời gian nghỉ hè.
II. LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Tất cả cán bộ, viên chức trong toàn Trường có trách nhiệm tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 theo Kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh Nhà trường.
Lưu ý: Trong thời gian nghỉ hè cán bộ, viên chức đến Trường làm việc phải thông báo với Tổ Bảo vệ - Phòng Hành chính, Tổng hợp.
Trưởng các đơn vị trong toàn Trường có trách nhiệm thông báo để cán bộ, viên chức trong đơn vị biết, thực hiện thông báo này./.
 
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                         
(đã ký và đóng dấu)
  
 
 Đinh Công Tuấn
Lượt xem: 1100
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.843.417