Đang thực hiện

Top banner

Thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2019

Đăng ngày: 22/02/2019

  BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

   Số: 84/TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
c
Hà Nội, ngày  20  tháng 02  năm 2019
    


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019
 
Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân sự của các đơn vị thuộc Trường;
Ban Giám hiệu đã họp ngày 18 tháng 02 năm 2019 về công tác cán bộ và quyết định:
Bổ sung giảng viên cho các Khoa như sau:
 1. Số lượng: 8 người
 • Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá quốc tế: Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh: 02 người
 • Khoa Luật: Chuyên ngành Luật: 02 người
 • Khoa Viết văn, Báo chí: Chuyên ngành Báo chí: 02 người
 • Khoa Du lịch: Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành: 02 người
 1. Tiêu chuẩn:
 1. Trình độ: - Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển dụng.
                            - Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiến sĩ.
 1. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên
 2.  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 4. Có hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
 5. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh
 6. Sức khỏe tốt. Không có bệnh mãn tính, truyền nhiễm
 7. Hình thể: Cân đối, không có dị tật
            + Chiều cao đối với nam là từ 1,60m trở lên, đối với nữ là từ 1,55m trở lên.                    
            + Phát âm chuẩn.
 1. Hồ sơ tuyển dụng gồm:
           + Đơn xin việc
           + Sơ yếu lý lịch (dán ảnh, có xác nhận của Chính quyền địa phương).
           + Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng)
           + Bản sao CMND (có công chứng).
           + Giấy khám sức khỏe (không quá thời hạn 6 tháng).
           + Bản sao các văn bằng (bảng điểm), chứng chỉ (có công chứng).
           + Ảnh chân dung (cỡ 4x6): 4 ảnh
4. Thời gian nhận hồ sơ:
          Bắt đầu từ ngày 20 tháng 02 năm 2019 đến ngày 20 tháng 03 năm 2019.
5.  Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, 418 La Thành, Hà Nội.
6. Thời gian sơ tuyển: Sau khi Ban Giám hiệu xét duyệt hồ sơ, Bộ phận Tổ chức cán bộ sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các ứng viên đủ điều kiện dự thi.
.
 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCTH, L.A.4
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
Phạm Thị Thu Hương
 
 
 
 
 
Lượt xem: 2401
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.887.076