Đang thực hiện

Top banner

Thông báo kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 5

Đăng ngày: 28/05/2020

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 – 2020 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 5) như sau:
1. Thời gian tổ chức đợt thi:   Ngày 30/5 - 31/5/2020
2. Nội dung thi
Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:
- Kỹ năng Nghe, Đọc, Vết: thi trắc nghiệm máy
- Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp
3. Đối tượng dự thi
Sinh viên Đại học và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.
4. Lịch ca thi
TT Ca thi Ngày thi Số sv Tên học phần          Thời gian thi Ghi chú
Thi máy Thi nói
1 Ca 1 Sáng 30/5 63
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
7h00 - 9h15 9h15- 11h30 Phòng thi máy: Ag.402  
 
 
Phòng thi nói: Ag.408& Ag.404
2 Ca 2
 
63
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
9h15 - 11h30 7h00 - 9h15
3 Ca 3 Chiều 30/5 63
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
13h00 - 15h15 15h15-17h30
4 Ca 4 62
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
15h15 -17h15 13h00 -15h15
5 Ca 5 Sáng 31/5 62
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
7h00 - 9h15 9h15- 11h30  
6 Ca 6 62
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
9h15 - 11h30 7h00 - 9h15  
7 Ca 7 Chiều 31/5 62
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
13h00 - 15h15 15h15-17h30  
8 Ca 8 62
Tiếng Anh chuẩn đầu ra B1
NN21R02A
15h15 -17h15 13h00 -15h15  
 
Lịch thi chi tiết sinh viên theo dõi trên cổng thông tin cá nhân.
5. Công việc và trách nhiệm thực hiện 
- Hội đồng thi: Chỉ đạo, tổ chức đợt thi theo đúng tiến độ và nghiêm túc.
- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD: Là đầu mối thường trực, giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức thi.
- Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT:  Phối hợp với Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong công tác tổ chức cho sinh viên đăng ký và tổ chức thi.
- Khoa Ngôn ngữ &VHQT: Phân công giảng viên tham gia công tác chấm thi.
- Phòng Hành chính, Tổng hợp: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của đợt thi./.

 
Lượt xem: 1204
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.044.290