Đang thực hiện

Top banner

Thông báo kế hoạch tổ chức thi HK2 năm học 2019-2020

Đăng ngày: 12/05/2020


Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 và căn cứ vào điều kiện thực tế, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2019-2020. Cụ thể:
1. Đợt thi giữa kỳ: Dành cho các lớp học phần thuộc 7 tuần đầu (có danh sách kèm theo)
- Hình thức thi: Các hình thức thi từ xa, không tập trung.
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 16/5 đến ngày 28/5/2020 (Thi trực tiếp vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật và nộp bài theo thời gian quy định vào các ngày trong tuần).
- Thời gian thông báo lịch thi chi tiết: Ngày 11/5/2020.
- Thời gian hoàn thành cập nhật lịch thi vào tài khoản cá nhân của sinh viên: Ngày 12/5/2020
2. Đợt thi cuối kỳ
- Hình thức thi: Kết hợp hình thức thi tập trung và các hình thức thi từ xa, không tập trung.
- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): Từ ngày 08/6-27/6/2020.
- Thời gian thông báo lịch thi và cập nhật lên tài khoản cá nhân của sinh viên (dự kiến): Tuần từ 25/5- 31/5/2020.
3. Yêu cầu các Khoa, Phòng ban và sinh viên
 - Trưởng khoa đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia công tác chuẩn bị, coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.
- Các Phòng, Ban chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định.
 
- Sinh viên chủ động việc ôn tập, hoàn thành nội dung yêu cầu của môn học để đảm bảo cho chất lượng kỳ thi. Sinh viên chú ý cập nhật lịch thi thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi./.
 
Nơi nhận:
- Các Khoa;
- P.ĐT,QLKH&HTQT, P.HCQT, P.CTSV;
- Ban Thanh tra đào tạo;
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD, Linh (15).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Đặng Hoài Thu
 
 
 
 
 
Lượt xem: 266
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 1.969.374