Đang thực hiện

Top banner

Thông báo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ II năm học 2019-2020

Đăng ngày: 05/11/2019

Kính gửi: Các khoa chuyên ngành
 
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ II, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
1.THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
Sinh viên các khoá K57, K58, K59, K60 và sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ đăng ký theo lịch cụ thể sau:
Đợt 1: từ 9h00, ngày 16/11/19 đến 17h00, ngày 17/11/19, dành cho sinh viên K57 và sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ.
Đợt 2: từ 9h00, ngày 18/11/19 đến 17h00, ngày 19/11/19, dành cho sinh viên K58.
Đợt 3: từ 9h00, ngày 20/11/19 đến 17h00, ngày 21/11/19, dành cho sinh viên K59.
Đợt 4:  từ 9h00, ngày 22/11/19 đến 17h00, ngày 23/11/19 dành cho sinh viên K60.
Ghi chú: Đối với K60, nhà Trường sẽ đăng ký tối thiểu 17 tín chỉ cho sinh viên học theo lớp hành chính và sinh viên không thay đổi được lịch học cố định này. Trong thời gian mở cổng thông tin, sinh viên K60 có thể đăng ký thêm các môn học khác.
2.HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ:
Https://portal.huc.edu.vn/, chọn phân hệ Đăng ký ->Đăng ký chuyên ngành chính để đăng ký môn học cho Học kỳ II, năm học 2019-2020.
Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Thời khoá biểu dự kiếnHướng dẫn phân luồng để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình. Hướng dẫn phân luồng chỉ mang tính tham khảo, khi đăng khí môn học, sinh viên cần liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn và lập kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ II, năm học 2019-2020.
3.LƯU Ý
- Lịch học chính thức của sinh viên chỉ được công nhận sau khi Nhà trường công bố Thời khóa biểu chính thức (vì sau khi sinh viên đăng ký, Nhà trường còn điều chỉnh số lượng sinh viên giữa các lớp môn học).
- Cố vấn học tập có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ để tư vấn cho sinh viên đăng ký và khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên. Cố vấn học tập chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký.
Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 28/11/2019  đến 17h00, ngày 29/11/2019. Sinh viên  nộp đơn ĐKBS trực tiếp tại Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT hoặc gửi qua mail: vannth@huc.edu.vn 
(Mẫu đơn sinh viên tải về trên trang http://huc.edu.vn/dao-tao-tin-chi/bieu-mau/). Sau thời hạn này Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.
Lượt xem: 16193
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 2.031.271