Đang thực hiện

Top banner

Thông báo Hỗ trợ học tập cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập

Đăng ngày: 01/09/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 02 /TB-CTSV                     Hà Nội, ngày 31 tháng 8  năm 2017
 
THÔNG BÁO
 
Hỗ trợ học tập cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập
 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích học tập đối với những sinh viên hiện đang học tập tại trường. Nhà trường và một số đơn vị ngoài trường liên kết trao các suất học bổng khuyến khích, hỗ trợ học tập cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập học kỳ I, năm học 2017-2018 (dành cho sinh viên không thuộc đối tượng được miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015). Vì vậy, phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa chủ quản thông báo tới sinh viên các lớp và xem xét số lượng sinh viên thực tế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Hồ sơ xét học bổng cho sinh viên vượt khó học tập bao gồm:

+ Đơn xin hỗ trợ học tập (trình bày hoàn cảnh gia đình, có xác nhận của UBND phường)
+ Bảng điểm (đối với sinh viên K55, K56, K57)
+ Giấy hộ nghèo, cận nghèo
+ Giấy xác nhận bố hoặc mẹ mất sức lao động (nếu có)

Kính đề nghị các khoa gửi danh sách và hồ sơ sinh viên được xét duyệt về phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 08/9/2017.

Mọi thắc mắc liên hệ chuyên viên Ông Thị Mai Huyền, số máy lẻ 147.
 
  KT.TRƯỞNG PHÒNG CTSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTSV
 
 
ĐÃ KÝ
 
Phạm Văn Tám
 
Lượt xem: 15191
Xem nhiều
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 17
Lượt truy cập: 371.463