Đang thực hiện

Top banner

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III

Đăng ngày: 31/03/2020

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNVngày 30 tháng 6 năm 2016  quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở; Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III; Căn cứ Quyết định số 47/BVHTTDL-TCCB ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc giao cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiêu sinh lớp: Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III, thông tin cụ thể như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh
Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Văn hóa cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng III, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh Phương pháp viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III.
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng IIInhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Phương pháp viên  hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III
c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng IV có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.
2. Thời gian và địa điểm học:
Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày18/05/2020
Thời gian học: Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 19/06/2020
Địa điểm học: Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
3. Nội dung học:
Nội dung học theo chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 4853/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017. Chương trình học có thời lượng 240 tiết học, bao gồm cả lý thuyết và thực hành, nội dung gồm các phần như sau:
Phần 1: Khối kiến thức chung về hệ thống chính trị, bộ máy tổ chức Nhà nước và bộ máy tổ chức ngành Văn hóa cơ sở; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Văn hóa cơ sở (gồm 04 chuyên đề với thời lượng 80 tiết).
Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu chức danh Phương pháp viên hạng III (gồm 05 chuyên đề với thời lượng 104 tiết)
Phần 3: Khảo sát thực tế và viết bài thu hoạch (32 tiết)
4. Chứng chỉ:
Học viên sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của Khóa học được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh Phương pháp viên hạng III theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/06/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Nội vụ.
5. Kinh phí đào tạo:
Kinh phí: 5.000.000 VNĐ/1 học viên (bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).
6. Thủ tục đăng ký và nhập học:
Quý cơ quan và các cá nhân có nhu cầu học xin liên hệvà đăng ký trước ngày 30/05/2020:
- Địa chỉ:Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại:0243.8511.971 (số máy lẻ 102)
0912.820.777 (Bà: Trương Thị Hải Minh)
Khi đủ số lượng học viên đăng ký Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho các cán bộ thuộc đối tượng ưu tiên tham dự khóa học này.
Lượt xem: 688
Tiêu điểm
Xem nhiều
Các tin trước
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 1.969.428