Đang thực hiện

Top banner

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hoá và Phương pháp viên hạng II, III

Đăng ngày: 27/05/2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
Hướng dẫn viên văn hoávàPhương pháp viênhạng II, III
(Học trực tuyến)
 
Kính gửi  ……………………………………………………………………….
                ………………………………………………………………………..
 
Căn cứ Quyết định số 47/BVHTTDL-TCCB ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc giao cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo chiêu sinh lớpBồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hoá và Phương pháp viênhạng II và hạng IIIcụ thể như sau:
  1. Đối tượng tham gia khoá học:
* CHỨC DANH HƯỚNG DẪN VIÊN VĂN HOÁ
- Hướng dẫn viên văn hoá hạng II:
Viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghiệp vụ Hướng dẫn viên văn hóa hạng II, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh nghiệp vụ Hướng dẫn viên văn hóa hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng II.
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Hướng dẫn viên văn hóa hạng IInhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng II để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp  Hướng dẫn viên văn hóa hạng II.
c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng III và có thời gian giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III hoặc tương đương đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.
 
- Hướng dẫn viên văn hoáhạng III:
Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Văn hóa cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III.
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Hướng dẫn viên văn hóa hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp  Hướng dẫn viên văn hóa hạng III.
c/ Đang giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV và có thời gian công tác giữ chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.
* CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP VIÊN
- Phương pháp viên hạng II:
Viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng II, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II.
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng IInhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên  hạng II để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II.
c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng III hoặc tương đương đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh Phương pháp viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.
- Phương pháp viênhạng III:
Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Văn hóa cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng III, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh Phương pháp viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III.
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng IIInhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Phương pháp viên  hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III
c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng IV có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.
2. Thời gian và hình thức đào tạo của khoá học:
- Thời gian:
+ Khoá học tổ chức trong 06 tuần (bao gồm: lý thuyết, thực hành, ôn tập, kiểm tra, khảo sát thực tế và viết bài thu hoạch)
+ Dự kiến khai giảng: Ngày 02/7/2020
+ Hạn cuốiđăng ký tham gia khoá học22/6/2020
- Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tuyến
3. Nội dung chương trình:
Theo Chương trình chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hoá vàPhương pháp viên hạng II, hạng III được Ban hành kèm theoQuyết định số 4850, 4851, 4853 và 4854/QĐ-BVHTTDL ngày 8/12/2017 của Bộ trưởngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Đội ngũ giảng viên:
Là các chuyên gia đầu ngành hoạt động trong lĩnh vực Quản lý văn hóa, giảng viên của Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.
5. Học phí:
- LớpHướng dẫn viên văn hoá vàPhương pháp viên hạng II: 5.000.000 đồng/học viên
- Lớp Hướng dẫn viên văn hoá và Phương pháp viên hạng III: 4.500.000 đồng/học viên
6. Hình thức nộp học phí:
Học viên nộp trực tiếp tại bộ phận Tài vụ TrườngĐại học Văn hoá Hà Nội (trong giờ hành chính) hoặc chuyển khoản theo nội dung sau:
- Đơn vị thụ hưởng: TrườngĐại học Văn hoá Hà Nội
- Số tài khoản: 21210000556765
- Tại ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Tây Hồ.
- Nội dung:
Học phí lớp:……………………………………………………………….
Họ và tên học viên:……………………………………………………….
7. Chứng chỉ:
Học viên sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của khóa học được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hoá và Phương pháp viên hạng II và hạng III theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/06/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Nội vụ.
8. Điều kiện tổ chức:
Số lượngđăng ký tham gia từ 30 họcviên trở lên/lớpTrườngĐại học Văn hoá Hà Nội mới tổ chức khoá học.
9. Thủ tục nhập học:
Học viên gửi hồ sơ chuyển phát nhanh qua bưu điện vềđịa chỉ người nhận: Trương Thị Hải Minh, PhòngĐào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế trước ngày 02/7/2020 gồm:
- Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vịđang công tác (bản chính);
- Hai ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong 03 tháng gần đây);
- Bản sao văn bằng (loại cao nhất) có chứng thực.
Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ:
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,tầng 1, nhà A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0243.8511.971 (số máy lẻ 102; 103); 0912.820.777
- Email: minhtth@huc.edu.vn. 
Lượt xem: 868
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 2.044.293