Đang thực hiện

Top banner

Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III

Đăng ngày: 12/02/2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III

Kính gửi  ……………………………………………………………………….
 ....…………………………………………………………………….
Căncứ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa; Căn cứ Quyết định số 4580/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III;Căn cứ Quyết định số 4062/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc giao cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiêu sinh lớp ngắn hạn: Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III,thông tin cụ thể như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh
Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III, có một trong các điều kiện sau:
a/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III.
b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Di sản viên hạng IIInhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III.
c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng IV và có thời gian công tác giữ chức danh Di sản viên hạng III hoặc tương đương đủ 01 (một) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ trung cấp.
2. Thời gian và địa điểm học
Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày24/03/2020
Thời gian học: Từ ngày 24/03/2020 đến ngày24/04/2020
Địa điểm học: Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
3. Nội dung học
Nội dung học theo chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 4580/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016. Chương trình học có thời lượng 240 tiết học, bao gồm cả lý thuyết và thực hành, nội dung gồm các phần như sau:
Phần 1: Khối kiến thức chung về Nhà nước và hành chính nhà nước; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa (gồm 4 chuyên đề với thời lượng 56 tiết).
Phần 2: Khối kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu chức danh di sản viên hạng III (gồm 07 chuyên đề với thời lượng 128 tiết)
Phần 3: Khảo sát thực tế và viết bài thu hoạch
4. Chứng chỉ
Học viên sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của Khóa học được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Bộ Nội vụ.
5. Kinh phí đào tạo
Kinh phí: 4.500.000 VNĐ/1 học viên (bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).
6. Thủ tục đăng ký và nhập học
Quý cơ quan và các cá nhân có nhu cầu học xin liên hệvà đăng ký trước ngày 12/03/2020:
- Địa chỉ:Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, tầng 1, nhà A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại:0243.8511.971 (số máy lẻ 102)
0912.820.777 (Bà: Trương Thị Hải Minh)
Khi đủ số lượng học viên đăng ký Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho các cán bộ thuộc đối tượng ưu tiên tham dự khóa học này.
 
Lượt xem: 1463
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 2.031.964