Đang thực hiện

Top banner
THÔNG BÁO
Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành tuyên giáo
(HUC) - Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành Công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng IV
Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng III
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng II
Thông báo tiếp tục lùi thời hạn học tập trung đối với sinh viên, học viên trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19
Thông báo về việc áp dụng đào tạo từ xa để ứng phó với dịch Covid-19
Thông báo (số 8) về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên, học viên để phòng, chống dịch Covid - 19
Thông báo (số 7) về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên, học viên để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19
Thông báo (số 6) về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên, học viên để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Lượt truy cập: 1.898.295