Đang thực hiện

Top banner
Thông báo
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung.                  
Thông báo V/v đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện
(ĐHVH HN) - Thông báo V/v đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nông Anh Nga
 (ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nông Anh Nga.            
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Hồng Tâm.   
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Thị Uyên
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Thị Uyên.                 
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Vương Bình
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Vương Bình.     
Thông báo tổ chức luyện thi năng khiếu khối N04
(ĐHVH HN) - Để đảm bảo có một kỳ thi tuyển sinh đạt chất lượng hiệu quả cao, khoa Quản lý Văn hoá – Nghệ thuật thông báo tổ chức luyện thi năng khiếu cho hai chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật khối N04.
Thông báo Hội thảo “Engaging with Vietnam” lần Thứ 9
Thông báo Hội thảo “Engaging with Vietnam” lần Thứ 9.
Thư mời viết bài tham gia Diễn đàn Khoa học Sinh viên quốc tế năm 2017
(ĐHVH HN) - Thư mời viết bài tham gia Diễn đàn Khoa học Sinh viên quốc tế năm 2017.
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017-đợt 1 (cập nhật từ thông báo ngày 29/3/2017)
(ĐHVHHN) - Thông báo V/v điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017-đợt 1 (cập nhật từ thông báo 29/3/2017)
Thông báo Về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2016 -2017 và một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi
(ĐHVH HN) - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ năm học 2016- 2017 và một số yêu cầu đối với công tác tổ chức thi như sau:
Thông báo V/v  tuyển chọn ứng viên cho chương trình giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Viện Anh ngữ tại Việt Nam
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Viện Anh ngữ tại Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa cho sinh viên của Trường với nhóm sinh viên đến từ Hoa Kỳ.
Right Tuyen sinh DH
TVTS
TSNK
THXT
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 111.297