Đang thực hiện

Top banner
Thông báo
Thông báo đăng tải nội dung luận án của NCS  Nguyễn Thị Hồng Thắm
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đăng tải nội dung luận án của NCS Nguyễn Thị Hồng Thắm
Thông báo về việc nhận thẻ ngân hàng BIDV mới
(ĐH VHHN) - Thông báo về việc nhận thẻ ngân hàng BIDV mới
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Hà Phương
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bùi Hà Phương  
Thông báo về Chương trình chuyên gia Fulbright của Đại sứ quán Hoa Kỳ
(ĐH VHHN) - Thông báo về Chương trình chuyên gia Fulbright của Đại sứ quán Hoa Kỳ
Thông báo về việc cập nhật thông tin lên website http//: www.huc.edu.vn
(ĐH VHHN) - BQT Website thông báo Về việc cập nhật thông tin lên website http//: www.huc.edu.vn
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Thị Thanh Diệu
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Diệu
Thông báo kế hoạch tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên
(ĐH VHHN) - Thông báo kế hoạch tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên
Thông báo về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện
(ĐH VHHN) - Thông báo về việc đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thông tin - thư viện 
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trần Hải Minh
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Hải Minh. 
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2018 (đợt 1)
(ĐH VHHN) -  Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2018 (đợt 1)
Thông báo về Chương trình liên kết đào tạo 4+1 với Trường Đại học Zielona Góra (UZG) - Ba Lan
(ĐHVH HN) - Thông báo về Chương trình liên kết đào tạo 4+1 với Trường Đại học Zielona Góra (UZG) - Ba Lan
Thông báo lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 4) năm học 2017 - 2018
(ĐHVH HN) - Thông báo lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 4) năm học 2017 - 2018.
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.649.944