Đang thực hiện

Top banner
Thông báo
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thành Nam
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho
Thông báo thu Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2016-2017
(ĐHVH HN) - Thực hiện Công văn số 386/BHXHQ ngày 13/8/2014 của BHXH quận Đống Đa về việc Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm 2015-2016. Đề nghị BCN các Khoa chuyên ngành phối hợp với cán bộ Phòng Công tác sinh viên triển khai, phổ biến việc làm thẻ BHYT với nội dung sau
Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân–sinh viên” năm học 2016-2017
(ĐHVH HN) - Thực hiện Công văn số: 3836/BGDĐT-CTHSSV ngày 8/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2016-2017 như sau
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Thị Thu Hà
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Dương Thị Thu Hà
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thùy Yên
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường  cho NCS Nguyễn Thị Thùy Yên
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thu Trang
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường  cho NCS Nguyễn Thị Thu Trang.
Thông tin Luận án NCS Dương Thị Thu Hà
NCS Dương Thị Thu Hà Đề tài luận án: Văn hóa thiền tông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62310640 Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TS. Đỗ Quang Hưng Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Phạm Thị Thu Hương
Thông tin Luận án NCS Nguyễn Thị Thùy Yên
Thông tin Luận án NCS Nguyễn Thị Thùy Yên NCS Nguyễn Thị Thùy Yên Đề tài luận án: Ngoại giao văn hóa Việt Nam với ASEAN trong thời kỳ hội nhập Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62310640 Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Cương Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc
Thông tin Luận án NCS Nguyễn Thị Thu Trang
Thông tin Luận án NCS Nguyễn Thị Thu Trang NCS Nguyễn Thị Thu Trang Đề tài luận án: Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở Việt Nam Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62310640 Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Đặng Văn Bài Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
Right Tuyen sinh DH
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 62.158