Đang thực hiện

Top banner
Thông báo
Thông báo Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Văn Thiên
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá  luận án tiến sĩ cấp Trường  cho NCS Nguyễn Văn Thiên.Đề tài: Quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam.
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở - NCS Đặng Thị Hồng Hạnh
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho: Nghiên cứu sinh:  Đặng Thị Hồng Hạnh                Khóa  2-năm 2009 Chuyên ngành: Văn hóa học                   Mã số: 62310640
Thông tin Hội thảo KH: Xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người; Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 và hướng tới Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết (giai đoạn 2000-2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đồng tổ chức Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Hội thảo Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới Khu vực vùng núi phía Bắc. Triển lãm ảnh và Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (ngày 6-7/10/2016 tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).
Thông báo: Tổ chức lớp Tiếng Anh do giáo viên nước ngoài giảng dạy
 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên trong trường, Nhà trường tiếp tục tổ chức 02 lớp tiếng Anh (giao tiếp) do giáo viên nước ngoài giảng dạy
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở - NCS Vũ Duy Hiệp
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho:Nghiên cứu sinh:   Vũ Duy Hiệp                             Khóa 6-năm 2013Chuyên ngành:  Khoa học Thông tin-Thư viện         Mã số:  62320203
TB: Thông báo thay đổi lịch học CDSV 2016-2017
Thực hiện Công văn số: 589/KH-ĐHVHHN ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên toàn trường, Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất kế hoạch trong việc tổ chức triển khai thực hiện thông báo điều chỉnh lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2016-2017".
Thông báo tuyển sinh tiếng Hàn khóa 21
Trên cơ sở hợp tác với Trường Đại học Soongsil Hàn Quốc, Ban quản lý Dự án Đào tạo tiếng Hàn tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh các lớp tiếng Hàn trình độ A, B, C  và D
Thông tin tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy năm 2016
Thông báo thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy HK1 (2016-2017)
(ĐHVH HN) - Căn cứ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021
Thông báo thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy HK1 (2016-2017)
(ĐHVH HN) - Căn cứ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
Thông báo thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy HK1 (2016-2017)
Căn cứ Thông tư số 53/1998/TTLT ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với sinh viên các trường đào tạo công lập; Thông tư số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II của Thông tư số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 08 năm 1998;
Right Tuyen sinh DH
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 62.158