Đang thực hiện

Top banner
Thông báo
Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn Quốc khóa 22
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn Quốc khóa 22.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Văn Hùng
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Văn Hùng.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Kim Hoa
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Kim Hoa.
Thông báo V/v thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2016 - 2017
(ĐHVH HN) - Thông báo V/v thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2016 - 2017.
Thông báo V/v chi trả kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên trong hai năm 2014, 2015
(ĐHVH HN) - Thông báo V/v chi trả kinh phí hỗ trợ học tập cho sinh viên trong hai năm 2014, 2015.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Mai
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Mai
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Ánh Hồng
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh: Ngô Ánh Hồng
Quyết định miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội HK I (2016-2017)
Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà NộiCăn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  
Thông báo miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội HK II (2016-2017)
Căn cứ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Cao Thanh Phước
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Cao Thanh Phước
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hảo
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Thanh Hảo  
Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Duy Hiệp
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Duy Hiệp
Right Tuyen sinh DH
TVTS
TSNK
THXT
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 11
Lượt truy cập: 144.794