Đang thực hiện

Top banner
Thông báo
Thông báo Về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2016 -2017 và một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi
(ĐHVH HN) - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ năm học 2016- 2017 và một số yêu cầu đối với công tác tổ chức thi như sau:
Thông báo V/v  tuyển chọn ứng viên cho chương trình giao lưu văn hóa giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Viện Anh ngữ tại Việt Nam
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Viện Anh ngữ tại Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa cho sinh viên của Trường với nhóm sinh viên đến từ Hoa Kỳ.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Hữu Nghĩa
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Hữu Nghĩa.
Thông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức thi tuyển SĐH 2017
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh có nhu cầu dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Văn hóa học và Quản lý văn hóa.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đặng Thị Hồng Hạnh
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS  Đặng Thị Hồng Hạnh.
Thông báo lịch học lớp tiếng Hàn Quốc khóa 22
(ĐHVH HN) Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Thông báo lịch học lớp tiếng Hàn Quốc khóa 22.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Tiến Lộc
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đoàn Tiến Lộc.
Thông báo lùi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Văn Hùng
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo lùi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS: Hoàng Văn Hùng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017 (đợt 1)
(ĐHVN HN) - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2017 (đợt 1).
Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn Quốc khóa 22
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn Quốc khóa 22.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Văn Hùng
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hoàng Văn Hùng.
Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Kim Hoa
(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Kim Hoa.
Right Tuyen sinh DH
TVTS
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 226.835