Đang thực hiện

Top banner

Tăng cường triển khai email quản lý giáo dục

Đăng ngày: 11/04/2008

Nhằm triển khai chương trình tin học hóa quản lí hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; để triển khai thực hiện việc “Tăng cường sử dụng văn bản điện tử” trong công tác quản lí và điều hành của Bộ (tăng cường việc truyền/nhận văn bản điện tử trên diện rộng một cách nhanh chóng, hạn chế việc sao chụp, gửi văn bản giấy), Bộ GD&ĐT đã xây dựng hệ thống e mail có tên miền @moet.edu.vn trên nền gmail để cung cấp cho các đơn vị, cơ sở giáo dục trong cả nước sử dụng thống nhất.

Kể từ ngày 15/11/2007, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức sử dụng hệ thống e mail này để truyền/nhận thông tin, văn bản (không thuộc diện mật) tới các đơn vị, cơ sở giáo dục trong cả nước, gồm các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN và các đơn vị trực thuộc Bộ (gọi chung là các đơn vị).

Giai đoạn khởi động sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2007 đến 14/11/2007, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu thí điểm việc gửi văn bản điện tử bên cạnh văn bản giấy. Từ ngày 15/11/2007, Bộ sẽ hạn chế dần việc gửi văn bản in trên giấy.

Mỗi đơn vị được cấp một danh sách e mail đính kèm, tương ứng với các phòng ban chức năng trực thuộc, hoặc phòng ảo tương ứng với các nhiệm vụ được giao.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các ông/bà Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ:

1. Trước tiên chỉ định một đơn vị CNTT trực thuộc hoặc một cán bộ CNTT làm nhiệm vụ đầu mối triển khai và quản lí hệ thống e mail này cũng như các hoạt động khác về CNTT sau này. Danh sách, địa chỉ liên hệ (e mail, điện thoại, fax, …), tên cán bộ phụ trách của đơn vị, tên cán bộ đầu mối đề nghị gửi về Cục CNTT, Bộ GD&ĐT qua e mail từ địa chỉ tương ứng với PhongCNTT của mỗi đơn vị).

2. Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc sử dụng e mail được cấp và đặt yêu cầu hàng ngày thường xuyên kiểm tra e mail để truyền/nhận văn bản và trao đổi thông tin.

Trong quá trình triển khai, đề nghị các đơn vị báo cáo trực tiếp về Bộ GD&ĐT (Cục CNTT) qua địa chỉ CucCNTT@moet.edu.vn CucCNTT@moet.edu.vnCucCNTT@moet.edu.vn để xác nhận kết quả triển khai và nhận được danh sách e mail của toàn hệ thống các đơn vị, cơ sở giáo dục hoặc hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

3. Trong khuôn khổ hợp tác với hãng Google, Cục Công nghệ thông tin cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị về việc xây dựng thí điểm hệ thống e mail trên nền gmail để cung cấp e mail cho từng học sinh, sinh viên và giáo viên. Vì vậy các đơn vị không cần đầu tư mua server cho e mail, không cần tốn công sức bảo dưỡng và vận hành server cho e mail. Các đơn vị cần nghiên cứu cách phân bổ và đặt tên e mail cho từng khối đơn vị trực thuộc (các khoa, phòng ban, trường phổ thông...).

Địa chỉ liên hệ của Cục Công nghệ Thông tin
Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/18 Tạ Quang Bửu, Hà Nội.
Điện thoại: 04-8695712
FAX: 04-8693712
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT, BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Cục CNTT. TL. Bộ trưởng

CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc

 
Theo website của Bộ GD-ĐT
Lượt xem: 5175
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 17
Lượt truy cập: 1.970.897