Đang thực hiện

Top banner
Chính sách sinh viên
Thu bổ sung làm thẻ BHYT đợt 2 năm học 2015-2016
THÔNG BÁO              Về việc thu bổ sung làm thẻ BHYT đợt 2 năm học 2015-2016
Nhận thẻ bảo hiểm y tế đợt 2 của sinh viên
​(ĐHVH)- Hiện nay đã có thẻ Bảo hiểm y tế đợt 2 của sinh viên các khóa trong toàn trường, đề nghị cán sự các lớp lên phòng Công tác sinh viên nhận thẻ BHYT cho lớp. 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 13
Lượt truy cập: 1.527.604