Đang thực hiện

Top banner

Quy định gửi tin, bài báo khoa học đăng trên Website Trường Đại học Văn hóa HN

Đăng ngày: 07/09/2011


QUY ĐỊNH GỬI TIN, BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN WEBSITE

WWW.HUC.EDU.VN

 

I. Quy định gửi tin, bài báo

1. Tin, bài gửi đăng trên Website HUC có nội dung mới, chưa gửi đăng trên website khác (hoặc tạp chí khoa học khác). Các tin, bài gửi sẽ được Trưởng ban Quản trị Website phân công các ủy viên tổ chức biên tập để đăng tin. Bài, tin chưa đăng ngay sẽ được lưu trữ, nghiên cứu và đăng vào thời gian phù hợp. 

2. Tin, bài gửi Website HUC thể hiện rõ cấu trúc của bài viết tin tức với các phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.

Thứ tự tin, bài được bố cục như sau:

- Tên của tin hoặc bài viết (đặt tên ngắn gọn, súc tích);

- Nội dung của tin, bài viết;

- Chú thích, tài liệu tham khảo (nếu có).

Cuối tin, bài là các dữ liệu của tác giả: Họ tên, chức danh, học hàm, học vị, đơn vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email.

- Nếu có ảnh minh họa cho tin, bài viết, tác giả gửi theo định dạng *.jpg (gửi riêng, không paste vào file word); đánh số thứ tự ảnh 1, 2, 3... và ghi chú thích ảnh bằng tiếng Việt không có dấu cho từng bức ảnh trong file word ở cuối tin, bài ( VD: Anh 1-Cac dai bieu tham du hoi nghi.jpg; Anh 2-PGS-TS Nguyen Van A-phat bieu tai hoi nghi.jpg…); chú ý ghi rõ ảnh số 1 được chèn vào vị trí nào (VD: giữa đoạn 2 và đoạn 3...).

Định dạng: 

- File MS Word 2003 (*.doc); Khổ giấy A4;

- Lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,0 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm;

- Khoảng cách giữa các đoạn văn: 6 pt; cách dòng: Single;

- Font chữ: Cỡ chữ 14; Times New Roman; bảng mã Unicode;

- Đặt tên file ngắn gọn bằng tiếng Việt không dấu. Ví dụ: Hoi nghi tong ket nam hoc 2010-2011.doc.

Các bản thông báo, quy định... hoặc các định dạng file khác gửi đăng lên Website HUC sẽ căn cứ theo từng loại:

- Định dạng file cần tuân theo chuẩn quốc tế hoặc định dạng thông dụng;

- Máy tính có thể đọc được bằng các phần mềm phổ biến hiện tại;

- Không bị nhiễm virus hoặc các phần mềm độc hại;

Chú thích và tài liệu tham khảo:

Để ở cuối tin, bài (chú thích để cuối bài và đặt thứ tự 1, 2, 3…) và được trình bày theo thứ tự như sau:

- Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả, (năm xuất bản), Tên sách, Tập, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản, Trang trích dẫn.

- Đối với tài liệu là tạp chí: Tên tác giả, (năm xuất bản), Tên bài báo, Tên tạp chí, Tập, Số, Trang trích dẫn.

- Đối với nguồn tin trên Internet cần copy nguyên đường link và ghi chú ngày download, ngày truy cập...

(Nếu sách hoặc tạp chí của nước ngoài thì viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch).

Các tài liệu là sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên tác giả.

3. Tác giả của tin, bài viết phải chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp và chấp nhận quyền biên tập, đánh giá, phân loại của Ban Quản trị biên tập. Tin, bài viết được đăng, tác giả sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

4. Duyệt tin và bài viết:

- Tin và bài viết về hoạt động của đơn vị nào cần tham khảo ý kiến của trưởng hoặc phó đơn vị đơn vị đó, sau đó mới gửi đính kèm file qua email cho Ban Quản trị Website HUC;

- Tin do đoàn viên sinh viên viết cần được duyệt bởi Bí thư, Phó Bí thư Liên Chi đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Sinh viên (căn cứ theo hoạt động cấp Liên Chi đoàn; Hội Sinh viên hoặc cấp Đoàn Trường).

5. Tin, bài viết gửi tới email:

daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn

II. Quy định gửi bài báo khoa học:  Theo quy định của Thể lệ đăng bài của Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, xem: (http://www.huc.edu.vn/chi-tiet/1271/The-le-gui-bai-dang-Thong-bao-khoa-hoc-Nghien-cuu-van-hoa-cua-Truong-DH-Van-hoa-Ha-Noi-co-sua-chua-bo-sung.html).


Download file văn bản tại đây

Áp dụng từ 01/9/2011.

 

Ban Quản trị Website HUC

WWW.HUC.EDU.VN

Lượt xem: 13630
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 19
Lượt truy cập: 976.685