Đang thực hiện

Tra cứu thông tin cán bộ
Nhập họ tên
Đơn vị
Số điện thoại/Email
Thông tin cán bộ: Nguyễn Văn Cương
Họ tên Nguyễn Văn Cương
Ngày sinh 0
Giới tính Nam
Quê quán
Nơi công tác Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Chức vụ Hiệu trưởng
Nơi ở hiện tại
Điện thoại 0912184447
Email cuongnv@huc.edu.vn