Đang thực hiện

Top banner

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong chùa, đình, đền, là di tích quốc gia ở Việt Nam”

Đăng ngày: 04/05/2017

(ĐHVH HN) - Sáng ngày 4/5/2017, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong chùa, đình, đền, là di tích quốc gia ở Việt Nam” do ThS. Lê Thị Kim Loan làm Chủ nhiệm cùng các thành viên (TS. Phạm Thị Thu Hương, PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, ThS. Phạm Định Phong, ThS. Đoàn Đình Lâm, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương) đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu.
 


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài
 
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm 7 thành viên:
  • PGS. TS. Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường ĐHVHHN - Chủ tịch Hội đồng
  • PGS. TS. Trương Quốc Bình - Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN - Nhận xét 1
  • TS. Phạm Thị Lan Anh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Nhận xét 2
  • PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ -  Nguyên giảng viên Trường ĐHVHHN - Ủy viên
  • PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến - Giảng viên Trường ĐHVHHN - Ủy viện
  • PGS. TS. Đinh Thị Vân Chi - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHVHHN - Ủy viên
  • ThS. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng QLKH&HTQT Trường ĐHVHHN - Ủy viên - Thư ký

 
ThS. Lê Thị Kim Loan Chủ nhiệm đề tài  báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Thị Kim Loan Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ cũng như các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Đề tài “Nghiên cứu nguyên tắc, cách thức sắp đặt hiện vật trong chùa, đình, đền, là di tích quốc gia ở Việt Nam” đặt ra những vấn đề cấp thiết về việc các di tích tôn giáo, tín ngưỡng đang được bảo tồn, trùng tu và tôn tạo để phát huy và bảo trị; xuất hiện các hiện vật mới trong di tích; cách sắp đặt hiện vật theo nguyên tắc truyền thống, phù hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam có nguy cơ bị phá vỡ.
 


PGS. TS. Nguyễn Văn Cương  - Chủ tịch Hội đồng phát biểuPGS. TS. Trương Quốc Bình - Nhận xét 1 phát biểu
 
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại của nghiên cứu. Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của  tác giả trong quá trình làm việc. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn cao, bố cục các chương được triển khai logic, hợp lí,... Bên cạnh đó, đề tài cũng còn một số hạn chế cần chỉnh sửa để nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện hơn như: cần chú ý về hình thức trình bày, ảnh minh họa, phụ lục, số liệu chưa cập nhật mới...
 


TS. Phạm Thị Lan Anh - Nhận xét 2 phát biểu
 
Tác giả đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Hội đồng, dựa trên những góp ý của Hội đồng, đề tài sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện để lần nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ tới đạt hiệu quả cao. 

Một số hình ảnh khác tại buổi nghiệm thu
 


PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên phát biểuPGS. TS. Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên phát biểuPGS. TS. Đinh Thị Vân Chi - Ủy viên phát biểuThS. Phùng Quốc Hiếu - Ủy viên - Thư ký phát biểu

Tin và ảnh: Ban QT web
Lượt xem: 1465
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.759.056