Đang thực hiện

Top banner

Mẫu thuyết minh đề tài cấp Bộ

Đăng ngày: 14/10/2011

Mẫu thuyết minh đề tài cấp Bộ 
 
1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (download tại đây)
2. Giải trình các khoản chi (download tại đây)
3. Lí lịch khoa học cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (download tại đây)
4. Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn (download tại đây)
5. Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ (download tại đây)
6. Phụ lục thuyết minh đề tài dự toán kinh phí (download tại đây)
7. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (download tại đây)
 
 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
Admin3
Lượt xem: 4891
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 1.970.899