Đang thực hiện

Top banner

Thông báo: đăng tải nội dung luận án của NCS Nguyễn Đức Hoàng

Đăng ngày: 14/12/2018

(ĐHVH HN) - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đăng tải nội dung luận án của:
 
Nghiên cứu sinh:
 Nguyễn Đức Hoàng
 
Chuyên ngành: Văn hóa học        Mã số: 62310640
 
Đề tài: 
Hát trống quân ở Trung du Bắc Bộ và Châu thổ sông Hồng

Người hướng dẫn khoa học:  GS.TSKH. Phạm Lê Hòa
                                         


Các file đính kèm:

1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án - bản tiếng Việt
3. Tóm tắt luận án - bản tiếng Anh
4. Trích yếu luận án - bản tiếng Việt
5. Trích yếu luận án - bản tiếng Anh
6. Đóng góp mới của luận án - bản tiếng Việt
7. Đóng góp mới của luận án - bản tiếng Anh



Tin: Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Lượt xem: 3535
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.898.296