Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 27/11 đến 02/12/2017

Đăng ngày: 27/11/2017

 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/11 đến 02/12/2017
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
27/11
09h30 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa Viết văn, Báo chí BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và CBGV K. VVBC P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng truyền thống
Thứ Ba
28/11
8h00 Dự Lễ kỷ niệm 100 năm Thư viện Quốc gia Việt Nam C. Thu Hương; c.Hà (TCCB)    
Nhà hát Lớn Hà Nội
14h00 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa Thư viện, Thông tin BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. TVTT P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng truyền thống
16h00 Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ Theo QĐ Chủ tịch HĐ P. hội đồng
Thứ Tư
29/11
08h00 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa Di sản văn hóa BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. DSVH P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
09h45 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa VHDTTS BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. VHDTTS P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
14h00 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa VHDL BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. VHDL P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
15h45 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa VHH BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. VHH P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
14h00 Họp BCH Công đoàn Trường, khóa XXI BCH Công đoàn Trường Chủ tịch CĐ
Nguyễn Sỹ Toản
P. hội đồng
14h30 Họp bàn giao công việc giữa BCH Công đoàn Trường khóa XX và XXI BCH Công đoàn Trường khóa XXI và theo GM Chủ tịch CĐ khóa XX
Lê Thị Thu Hà
P. hội đồng
Thứ Năm
30/11
08h00 Nghiệm thu giáo trình Theo QĐ Chủ tịch HĐ P. hội đồng
  14h00 Họp giao ban BGH; Trưởng các ĐV; CT CĐ Trường; Trưởng Ban TTra ND; c.Huyền (CV tổng hợp) P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
Thứ Sáu
01/12
08h00 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa NN và VHQT BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. NN và VHQT P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng truyền thống
09h00  Làm việc với GS Cao Long Vân, Trường ĐH ZIELONA GORA - Ba Lan Theo thông báo Phòng QLKH VÀ HTQT Phòng truyền thống
09h45 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa Xuất bản, phát hành BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. XBPH P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng truyền thống
Thứ Bảy
02/12
08h00 Duyệt đề cương NCKH của SV Theo QĐ Chủ tịch HĐ A.214

Thông báo:

- Kính đề nghị cán bộ, giảng viên xem Danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017 tại bảng tin (trước cửa phòng Đào tạo); từ ngày 27/11/2017.
 
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
nghiencuuvanhoa@gmail.com
.
Lượt xem: 881
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 1.759.056