Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 23/10 đến 29/10/2017

Đăng ngày: 23/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/10 đến 29/10/2017
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
23/10
08h00 Dự tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra giám sát C.Hà (UBKT Đảng ủy Trường)   Đảng ủy Khối
08h30 Họp thường kỳ Ban Thanh tra nhân dân Theo Quyết định Trưởng ban
Hoàng Văn Hùng
Phòng
Truyền thống
14h00 Làm việc với Trường ĐH Ngoại thương C.Việt Hương   Trường ĐH Ngoại thương
Thứ Ba
24/10
08h00
(cả ngày)
Dự Hội thi tài năng trẻ HS, SV các CSĐT VHNT toàn quốc năm 2017 A.Tuấn   TP Nha Trang
08h30 Hội đồng duyệt đề cương NCKH của SV Theo Quyết định Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
P.A214
Thứ Tư
25/10
14h00 Hội nghị đối thoại cán bộ viên chức BGH; L/đ các đơn vị; CT CĐ Trường; BT Đoàn TN; Trưởng Ban TTra Nhân dân và CBVC quan tâm Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Hội đồng
Thứ Năm
26/10
08h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng P. BVLA
10h00 Họp Quy định công nhận, chuyển điểm liên thông TC, CĐ lên ĐH BGH; a.Lượng (ĐT); a.Thiên (K.TVTT); a.Tú (K.QLVH); a.Sáu (K.VHDL) Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Sáu
27/10
08h00 Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018 BGH và toàn thể CBVC Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Nhà văn hóa
14h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng P. BVLA
14h00 Hội đồng duyệt đề cương NCKH của SV Theo Quyết định Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
P.A214
Thứ Bảy
28/10
07h00
(cả ngày)
Học tuần giáo dục công dân sinh viên SV các lớp: QLVH16A, 16B, 16C; CĐQL9; LTQL6; QLNN về GĐ3; GĐH1; VB5; BT35; QLDS2; TTH5; TV47; CĐTV9; LTTV6 Phòng CTSV Nhà văn hóa
CN
29/10
 
Thông báo:
- Đề nghị CBVC toàn trường tham dự Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 mặc lễ phục (nam áo trắng; nữ áo dài truyền thống).
- Đề nghị các đơn vị gửi Biên bản Hội nghị CBVC cấp cơ sở (bản mềm) về Phòng HCQT qua địa chỉ email: huyenttt@huc.edu.vn chậm nhất trước 16h00 ngày 23/10/2017.
- Đề nghị các đơn vị đăng ký số lượng Lịch và bưu thiếp đối ngoại năm 2018 với Phòng HCQT (đ/c Trương Thị Thu Huyền), trước 16h00 ngày 24/10/2017. Nếu quá thời hạn trên, Phòng HCQT chưa nhận được Danh sách đề nghị nhận lịch đối ngoại (bằng văn bản) coi như đơn vị đó không có nhu cầu.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn
nghiencuuvanhoa@gmail.com.

.
 
 
Lượt xem: 3884
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.806.128