Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 21/8 đến 26/8/2017

Đăng ngày: 21/08/2017

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/8 đến 26/8/2017
____________________
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
21/8
         
Thứ Ba
22/8
08h30 Đánh giá giám sát ISO 9001:2008 toàn trường BCĐ ISO; L/đ các ĐV và các thành viên liên quan Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
P. Hội đồng và tại các ĐV
09h00 Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Trường Bí thư Đảng ủy Khối; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối và tập thể Đảng ủy Trường Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Văn Cương
P. Hội đồng
Thứ Tư
23/8
         
Thứ Năm
24/8
         
Thứ Sáu
25/8
08h30 Đón Tân sinh viên K58 (đợt bổ sung) Theo kế hoạch Phòng Đào tạo Nhà D
Thứ Bảy
26/8
         
 
Thông báo:
 
- Đề nghị các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở sinh viên nghiêm túc học tập “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên“ tại Nhà văn hóa,  từ ngày 21/8 đến 26/8/2017:
+ Từ 07h30 - 11h00: Sinh viên các lớp: VHH19A, 19B; QTDVDL và LH1; VHDT23; KDXB36; HDVDLQT6, Ngôn ngữ Anh1; ĐDSK6, BDAN6, BĐM4
+ Từ 13h00 - 17h00: Sinh viên các lớp: QLVH19A, 19B; BC7; VHDT23; BT37, QLDS4; QLNNVGDD5, GĐ3; TTH7, TV49; Luật 2.
- Đề nghị các Khoa chuyên ngành liên hệ với Phòng CTSV để sắp xếp thời gian gặp Tân sinh viên trong Tuần công tác sinh viên từ ngày 21 đến 25/8/2017.
- Các đơn vị nộp đánh giá CBVC hàng năm và hồ sơ bình xét thi đua năm học 2016-2017 về Phòng TCCB (đ/c Trâm Anh) chậm nhất trước 16h00 ngày 21/8/2017; quá thời hạn trên, Hội đồng thi đua Trường sẽ không xét các danh hiệu thi đua.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
 
Lượt xem: 7237
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.863.779