Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 16/10 đến 22/10/2017

Đăng ngày: 16/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/10 đến 22/10/2017
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
16/10
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng QL đào tạo sau ĐH BGH; c.Hà (TCCB) và toàn thể cán bộ P. QLĐT sau ĐH Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
15h30 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Khảo thí và ĐBCLGD BGH; c.Hà (TCCB) và toàn thể cán bộ P. KT và ĐBCLGD Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Ba
17/10
09h00 Ký biên bản hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Truyền hình TW BGH; a.Lượng (ĐT); a.Giá (K.VVBC) Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
14h30 Làm việc với Ban Quản trị Website huc.edu.vn C.Thu Hương; c. Thư (K.DSVH) và các thành viên Ban Quản trị Website huc.edu.vn Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Tư
18/10
14h30 Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Trường Thường vụ ĐU; BGH; a.Cương (K.GĐ và CTXH) và văn phòng ĐU   Phòng
Truyền thống
Thứ Năm
19/10
10h00 Họp về xây dựng Quy chế đào tạo VLVH BGH; a.Lượng (ĐT); a.Thanh (KT); a.Tú (K. QLVH); a.Thiên (K. TVTT) Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
14h00 Họp Đảng ủy mở rộng Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ Phó Bí thư ĐU
Hà Thị Thu Hà
Phòng
Hội đồng
Thứ Sáu
20/10
08h30 Họp duyệt Đề cương chi tiết đề tài NCKH của SV Theo Quyết đinh Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
P.A214
14h00 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng Tài vụ BGH; c.Hà (TCCB) và toàn thể cán bộ P. Tài vụ Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
15h30 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng CTSV BGH; c.Hà (TCCB) và toàn thể cán bộ P. CTSV Phó Hiệu trưởng
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
Truyền thống
Thứ Bảy
21/10
07h00
(cả ngày)
Học tuần giáo dục công dân sinh viên SV các lớp: VHH6A, 6B; DL22A, 22B, 22C; DT20A, 20B; KDXBP33A, 33B; HDVQT3; ĐDSK3; BDÂN3; BĐM1 Phòng CTSV Nhà văn hóa
CN
22/10

Thông báo:
- Phó Hiệu trưởng Đinh Công Tuấn đi công tác, từ ngày 12-18/10/2017.
- Đề nghị các đơn vị đến bộ phận Văn thư nhận Kế hoạch và dự thảo Báo cáo Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 vào lúc 14h00 ngày 16/10/2017.
- Ngày 21-22/10/2017, theo Kế hoạch tổ chức thi giữa học kỳ I (2017-2018), đề nghị các đơn vị nhắc nhở sinh viên, giảng viên thực hiện theo đúng kế hoạch
- Cố vấn học tập các Khoa chủ động đôn đốc sinh viên K58 tham gia thi phân loại tiếng Anh đầu khóa học đầy đủ và đúng giờ.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
nghiencuuvanhoa@gmail.com
.
 
Lượt xem: 4580
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.759.302