Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 15/5 đến 20/5/2017

Đăng ngày: 15/05/2017

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/5 đến 20/5/2017
__________________
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ 2
15/5
14h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ P.BVLA
16h30 Họp Hội đồng tuyển sinh sau ĐH năm 2017 (đợt 1) Theo Quyết định Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Phòng
truyền thống
         
Thứ  3
16/5
08h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ P.BVLA
09h00 Dự Hội nghị HSSV xuất sắc ngành VH, TT và DL làm theo lời Bác lần thứ V năm 2017 A. Tuấn; a.Tám (CTSV) và SV tiêu biểu, xuất sắc của Trường   Bảo tàng HCM
14h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ P.BVLA
15h00 Làm việc với Ban Thư ký Hội SV Trường A. Tuấn; a.Tám (CTSV); c.Nhung (Đoàn TN) và Ban thư ký Hội SV Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng
truyền thống
Thứ  4
17/5
         
         
         
         
         
Thứ  5
18/5
         
         
Thứ 6
19/5
         
Thứ 7
20/5
         
 
Thông báo:
 
- ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NỘP NGAY THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2016 VỀ PHÒNG TÀI VỤ
- Đề nghị các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ hoàn chứng từ năm 2016 về Phòng Tài vụ
- Đề nghị các đơn vị gửi dự toán kinh phí thu, chi năm 2018 về Phòng Tài vụ trước ngày 30/5/2017.
- Đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp Đảng phí quý I+ quý II năm 2017 về văn phòng Đảng ủy.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Phòng QLKH & HTQT theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
 
Lượt xem: 805
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.974.085