Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 12/12 đến 17/12/2016

Đăng ngày: 16/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/12 đến 17/12/2016
___________________
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
 
 
 
 
Thứ 2
12/12
 
 
10h00
 
 
Nghiệm thu Website phiên bản mới.
A.Cương; c.Thu Hương; a. Hiếu (HTQT);          a. Nghĩa (K.TVTT);      a. Lượng (ĐT); a. Giang (HCQT). Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
P. Hội đồng
09h30 Họp Hội đồng kỷ luật BGH; c.Hà (TCCB); c.Hà (CT CĐ); a.Toản (K. DSVH) Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Phòng khách
10h30 Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Khoa VHDL BGH; c.Hà (TCCB); Khoa VHDL Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
P. Hội đồng
Thứ  3
13/12
11h00 Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội BGH; L/đ các đơn vị; CT Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TN Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
P. Hội đồng
Thứ  4
14/12
09h30 Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Theo Quyết định Chủ nhiệm UBKT
Hà Thị Thu Hà
P.A 214
11h00 Họp nâng lương thường xuyên và trước niên hạn BGH; c.Hà (TCCB); c.Hà (CT CĐ) Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
P.A 214
Thứ  5
15/12
08h00
(cả ngày)
Dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 A.Cương   Trung tâm Hội nghị QG
14h30 Làm việc với Trung tâm Thư viện máy tính trực tuyến OCLC (Hoa Kỳ) Lãnh đạo và cán bộ, giảng viên Khoa Thông tin Thư viện Ban Chủ nhiệm Khoa
Thông tin Thư viện
P. Hội đồng
Thứ 6
16/12
08h00
(cả ngày)
Dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 A.Cương   Trung tâm Hội nghị QG
  08h00 Đón sinh viên hệ đào tạo liên thông; cử tuyển; 30A Các đơn vị: Đào tạo; CTSV; Tài vụ và Khoa VHDTTS Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
Thứ 7
17/12
         
Thông báo:
- Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Trường; đề tài giáo trình hoàn thiện đề tài để chuẩn bị nghiệm thu trong tháng 12/2016
- Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Trường và các đơn vị, cá nhân còn nợ tạm ứng gửi chứng từ thanh toán về Phòng Tài vụ trước ngày 15/12/2016. Sau thời gian trên Phòng Tài vụ không chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán nêu trên.

- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Phòng QLKH & HTQT theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
Lượt xem: 361
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 1.806.319