Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 05/6 đến 09/6/2017

Đăng ngày: 05/06/2017

 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/6 đến 09/6/2017
__________________
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
05/6
09h30 Họp tập thể lãnh đạo Trường Đảng ủy; BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Phòng truyền thống
10h00 Họp Ban Giám hiệu BGH; c.Hà (TCCB)
Thứ Ba
06/6
         
Thứ Tư
07/6
09h00 Lễ công bố Quyết định thành lập Tạp chí NCVH BGH; Trưởng các ĐV và các CB của Tạp chí NCVH Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
P.hội đồng
Thứ Năm
08/6
08h30 Họp Hội đồng Hiệu trưởng các Trường VHNT (phía Bắc) A.Cương   Trường ĐHMT VN
42 Yết Kiêu
Thứ Sáu
09/6
08h00 Họp xét tốt nghiệp cấp Trường Theo Quyết định Chủ tịch HĐ P.hội đồng
10h30 Họp xét tốt nghiệp cho NCS Theo Quyết định Chủ tịch HĐ P.hội đồng
Thứ Bảy
10/6
         
 
Thông báo:
 
- 08h30 thứ Sáu, ngày 09/6/2017 tại phòng BVLA 207 nhà A, Khoa Lý luận Chính trị và Khoa học cơ bản tổ chức Hội thảo “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM cho sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội”, kính mời BGH và các CB,VC quan tâm tới dự.
- Thứ Hai (ngày 05/6/2017) các Khoa xét tốt nghiệp và nộp kết quả tốt nghiệp về Phòng ĐT trước 16h00 ngày 05/6/2017
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Phòng QLKH & HTQT theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
 
Lượt xem: 1061
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.744.538