Đang thực hiện

Top banner

Lịch tuần từ ngày 04/12 đến 09/12/2017

Đăng ngày: 04/12/2017

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/12 đến 09/12/2017
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
04/12
09h30 Tiếp ông Lee Bu Yoong - Tổ chức Good Neighbor tại Việt Nam BGH; Phòng QLKH và HTQT P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng
truyền thống
14h00 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa Văn hóa du lịch BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. VHDL P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
14h00 Họp về Luật Giáo dục C.Việt Hương   Trường ĐHQG Hà Nội
16h00 Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ Theo Quyết định Chủ tịch HĐ P. Hội đồng
Thứ Ba
05/12
08h30 Giáo sư Susan Bayly - Đại học Cambridge trao đổi học thuật về giảng dạy và nghiên cứu Nhân học văn hóa trong xu thế hội nhập hiện nay Kính mời BGH và các CBVC; NCS, học viên cao học quan tâm tới dự Câu lạc bộ
Nghiên cứu khoa học trẻ
P. Hội đồng
Thứ Tư
06/12
08h30 Làm việc với cán bộ, NCV Viện Văn hóa BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và CB, NCV Viện Văn hóa P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
14h00 Họp Ban sơ tuyển lớp Liên thông QLVH hệ VLVH tại Yên Bái Theo Quyết định P. Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Việt Hương
Phòng truyền thống
Thứ Năm
07/12
11h00 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa LLCT và KHCB BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. LLCT và KHCB P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
14h30 Làm việc với cán bộ, giảng viên Khoa GĐ và CTXH BGH; c.Hà (TCCB), a. Lượng (ĐT), a. Hiếu (QLKH & HTQT) và K. GĐ và CTXH P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. hội đồng
Thứ Sáu
08/12
14h00 Họp Hội đồng xét tuyển lớp Liên thông Quản lý văn hoá hệ VLVH tại Yên Bái Theo Quyết định P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng truyền thống
14h30 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu P. Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Phòng truyền thống
Thứ Bảy
09/12
         
 

Thông báo:
- Đề nghị các Chi bộ tiến hành đánh giá kiểm điểm Đảng viên năm 2017 và nộp Đảng phí 6 tháng cuối năm 2017 về văn phòng Đảng ủy trước ngày 09/12/2017
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
Lượt xem: 937
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Lượt truy cập: 1.806.150