Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 26/12 đến 30/12/2016

Đăng ngày: 28/12/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26/12 đến 30/12/2016
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ 2
26/12
10h00 Họp Ban Giám hiệu  BGH; c.Hà (TCCB) Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Phòng 
Truyền thống
11h00 Họp Hội đồng kỷ luật  BGH; c.Hà (TCCB); c.Hà (CTCĐ)
14h30 Họp về hoạt động dịch vụ tại Trường A.Tuấn; c.Hà (CĐ); c.Thuận (TV); c.Vân Hà (HCQT) Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng 
Truyền thống
Thứ  3
27/12
08h00 Dự Hội nghị tập huấn Phòng chống khủng bố A. Tuấn; a.Hiếu (BQLKTX); a.Hải (Khoa LLCT); a.Hùng (HCQT) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Hòa Bình
08h30 Họp Đảng ủy Mời L/đ BCH Đảng ủy Khối; BCH Đảng ủy Trường Bí thư
Nguyễn Văn Cương
Phòng 
Truyền thống
10h30 Chia tay cán bộ hưu năm 2016 BGH; c.Hà (TCCB); c.Hà (CĐ); đại diện L/đ các ĐV: Viện VH; Khoa QLVHNT; BQL KTX và các cán bộ nghỉ hưu năm 2016 Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Thứ  4
28/12
08h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ Phòng BVLA
14h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở ngành TT-TV Theo Quyết định Chủ tịch HĐ Phòng BVLA
14h00 Làm việc với Trường ĐH Tiền Giang về công tác TS sau ĐH A.Cương; c.Hà (Phòng ĐT Sau ĐH) Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Cương
Trường ĐH
Tiền Giang
Thứ  5
29/12
08h00 HĐ đánh giá LATS cấp cơ sở ngành VHH Theo Quyết định Chủ tịch HĐ Phòng BVLA
Thứ 6
30/12
08h00 Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường ngành khoa học TT-TV Theo Quyết định Chủ tịch HĐ Phòng BVLA
10h00 Họp Hội đồng VLVH Theo Quyết định Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Việt Hương
Phòng 
Truyền thống
Thứ 7
31/12
         
Thông báo:
- Do Tết dương lịch ngày 01/01/2017 vào ngày Chủ nhật, toàn Trường nghỉ bù thứ Hai (ngày 02/01/2017), thứ Ba (03/01/2017) toàn Trường công tác và học tập bình thường.
- Đề nghị các đơn vị góp ý vào dự thảo Quy định về việc thực hiện chấm công lao động bằng máy quét vân tay và nộp về Bộ phận Văn thư - Phòng HCQT (đ/c Hoàng Thị Thanh Tâm) trước ngày 29/12/2016. Quá thời hạn trên đơn vị nào không nộp coi như đồng ý với dự thảo trên.
- Lịch chấm thi tập trung toàn Trường đã kết thúc vào ngày 23/12/2016, các Khoa chưa hoàn thành công tác chấm thi đề nghị đôn đốc GV thực hiện việc chấm thi và hoàn thiện điểm trước 15h00 thứ Hai ngày 26/12/2016.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Phòng QLKH & HTQT theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
Lượt xem: 393
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 1.977.546