Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019

Đăng ngày: 23/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019
 
 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
23/12
09h00 Làm việc với Thành đoàn Hà Nội Đại diện Đảng ủy, BGH; Ban Thường vụ Đoàn Trường Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng Truyền thống
14h00 Họp BCĐ, Ban TK Khảo sát dịch vụ giáo dục công Theo Quyết định Hiệu trưởng
 Phạm Thị Thu Hương
Phòng 
Hội đồng
15h00 Họp BCĐ Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 Theo Quyết định Hiệu trưởng                           Phạm Thị Thu Hương Phòng
Hội đồng
Thứ Ba
24/12
15h00 Họp về các hoạt động dịch vụ A. Tuấn; a.Toản (CTCĐTrường); c. Thu Hà, c. Thuận, c. Vân Hà (HCTH); a. Tám (ĐTN) Phó Hiệu trưởng
Đinh Công Tuấn
Phòng
Truyền thống
Thứ Tư
25/12
         
Thứ Năm
26/12
14h00 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XXVI (Nhiệm kỳ 2019 - 2022) (Phiên 1) Theo Giấy mời BCH Đoàn trường Nhà Văn hóa
Thứ Sáu
27/12
08h30 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lần thứ XXVI (Nhiệm kỳ 2019 - 2022) (Phiên 2) Theo Giấy mời BCH Đoàn trường Nhà Văn hóa
Thứ Bảy
28/12
         
 
Thông báo:
 
- Kính mời CBVC xem danh sách lên lương năm 2020 tại Bảng tin trước Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn
Lượt xem: 1804
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.042.706